Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons

 • Identification data

  Identifier: TFM:907
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM907
 • Authors:

  Borneo, Desiree Viviana
 • Others:

  Keywords: Traducción científica, cambio climático, viñetas Scientific translation, climate change, cartoons Traducció científica, canvi climàtic, còmics
  Title in different languages: Traducción científica de español a inglés sobre el cambio climático y viñetas de contenido político Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons Traducció científica d’espanyol a anglès sobre el canvi climàtic i els còmics de contingut polític
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Borneo, Desiree Viviana
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-05-26
  TFM credits: 18
  Project director: Costello, Kevin
  Abstract: This Final Master’s Degree Project (FMDP) addresses the translation and revision of a scientific article on climate change and political cartoons. The majority of the FMDP analyses the linguistic elements that hindered readability in the source text, and expands on the opportunities to improve the target text. The rest of the chapters touch on the professional relationship with the client, as well as the budget and the invoice. Aquest projecte de final de màster (FMDP) tracta de la traducció i revisió d'un article científic sobre el canvi climàtic i les caricatures polítiques. La majoria de la FMDP analitza els elements lingüístics que dificulten la llegibilitat en el text d'origen, i s'expandeix en les oportunitats per millorar el text objectiu. La resta dels capítols es refereixen a la relació professional amb el client, així com el pressupost i la factura.
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Anglès
  Education area(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Title in original language: Spanish to English Scientific Translation on Climate Change and Political Cartoons
  Creation date in repository: 2021-11-25
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar