Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Translation of a scientific article

 • Identification data

  Identifier: TFM:910
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM910
 • Authors:

  Velojić, Jana
 • Others:

  Keywords: artículo científico, traducción, proyecto de traducción especializada scientific article, translation, specialised translation project article científic, traducció, projecte de traducció especialitzada
  Title in different languages: Traducción de un artículo científico Translation of a scientific article Traducció d'un article científic
  Subject areas: Filología Philology Filologia
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Velojić, Jana
  Department: Estudis Anglesos i Alemanys
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-05-26
  TFM credits: 18
  Project director: Costello, Kevin Patrick
  Abstract: This Master’s dissertation elaborates the procedure of conducting an entire specialised translation project. The project implied following a list of tasks each student had to fulfil. These tasks simulated the requirements that are necessary for a translator to complete a translation job in an actual professional environment. Therefore, the process of translating a scientific article named Climate change and political cartoons is exposed in detail in this Master’s thesis. Through the chapters that explain the management and the translation aspects of the translation profession, the knowledge obtained during the University of Tarragona’s Masters in Professional Translation programme is successfully presented. La tesi d'aquest màster elabora el procediment de realització de tot un projecte especialitzat de traducció. El projecte implicava seguir una llista de tasques que cada estudiant havia de complir. Aquestes tasques van simular els requisits necessaris perquè un traductor completés una tasca de traducció en un entorn professional real. Per tant, el procés de traduir un article científic anomenat canvi climàtic i caricatures polítiques s'exposa detalladament en la tesi d'aquest master. A través dels capítols que expliquen la gestió i els aspectes de traducció de la professió de la traducció, es presenten amb èxit els coneixements obtinguts durant el programa de màsters en traducció professional de la Universitat de Tarragona.
  Subject: Filologia
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: Castellà
  Education area(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Title in original language: Translation of a scientific article
  Creation date in repository: 2021-11-25
 • Keywords:

  Filología
  Philology
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar