Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

El papel de la motivación y de la aceptación de la tecnología en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes que participan en juegos de simulación empresarial

 • Identification data

  Identifier: TFM:947
 • Authors:

  Rivera Ramírez, Wendy
 • Others:

  Keywords: Simulación empresarial, Juegos de negocios, Motivación Business simulation, Business games, Motivation Simulació empresarial, jocs de negocis, motivació
  Title in different languages: The role of motivation and acceptance of technology in the learning development of students who participate in business simulation games El paper de la motivació i de l'acceptació de la tecnologia en el desenvolupament de l'aprenentatge dels estudiants que participen en jocs de simulació empresarial
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Rivera Ramírez, Wendy
  Department: Gestió d'Empreses
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021
  Project director: Hernández Lara, Ana Beatriz
  Abstract: El present treball pretén desenvolupar un model teòric que analitzi el paper de la motivació i l'acceptació de la tecnologia en l'aprenentatge dels estudiants que participen en jocs de simulació empresarial. Amb l'ús estès que els jocs de simulació empresarial han tingut en la formació acadèmica en els últims temps, es fa necessari conèixer com influeix el seu ús en l'aprenentatge dels estudiants, considerant alguns condicionants rellevants en el procés, com són les diferents dimensions de la motivació i la incidència que sobre aquesta puguin tenir altres elements, com l'acceptació de la tecnologia, que constitueix una de les bases característiques d'aquesta mena de metodologies. Després d'enquestar a 258 estudiants de grau i màster participants en un joc de simulació empresarial, es van obtenir els següents resultats: Els estudiants consideren que com més gran sigui la seva motivació intrínseca, i la utilitat i la facilitat d'ús del joc de negocis en el qual participen, més motivats se sentiran per aprendre i més participaran en les dinàmiques del simulador. L'evidència trobada també dóna suport als resultats de recerques prèvies sobre la influència positiva de la motivació sobre l'aprenentatge. Per tant, van poder contrastar-se totes les hipòtesis del model proposat en aquest treball. Aquests resultats són d'utilitat per a les institucions que fan ús d'aquests jocs, ja que aporten evidència sobre el benefici i el valor afegit que generen en l'aprenentatge dels estudiants, de manera que puguin prendre decisions científicament sustentades sobre la pertinència d'utilitzar jocs de simulació empresarial com a part dels seus programes educatius. El presente trabajo pretende desarrollar un modelo teórico que analice el papel de la motivación y la aceptación de la tecnología en el aprendizaje de los estudiantes que participan en juegos de simulación empresarial. Con el uso extendido que los juegos de simulación empresarial han tenido en la formación académica en los últimos tiempos, se hace necesario conocer cómo influye su uso en el aprendizaje de los estudiantes, considerando algunos condicionantes relevantes en el proceso, como son las distintas dimensiones de la motivación y la incidencia que sobre esta puedan tener otros elementos, como la aceptación de la tecnología, que constituye una de las bases características de este tipo de metodologías. Tras encuestar a 258 estudiantes de grado y máster participantes en un juego de simulación empresarial, se obtuvieron los siguientes resultados: Los estudiantes consideran que cuanto mayor sea su motivación intrínseca, y la utilidad y la facilidad de uso del juego de negocios en el que participan, más motivados se sentirán por aprender y más participarán en las dinámicas del simulador. La evidencia encontrada también apoya los resultados de investigaciones previas sobre la influencia positiva de la motivación sobre el aprendizaje. Por lo tanto, pudieron contrastarse todas las hipótesis del modelo propuesto en este trabajo. Estos resultados son de utilidad para las instituciones que hacen uso de estos juegos, ya que aportan evidencia acerca del beneficio y el valor añadido que generan en el aprendizaje de los estudiantes, de manera que puedan tomar decisiones científicamente sustentadas sobre la pertinencia de utilizar juegos de simulación empresarial como parte de sus programas educativos.
  Subject: Simulació empresarial
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: spa
  Education area(s): Direcció d'Empreses
  Title in original language: El papel de la motivación y de la aceptación de la tecnología en el desarrollo del aprendizaje de los estudiantes que participan en juegos de simulación empresarial
  Creation date in repository: 2022-03-17
 • Keywords:

  Simulació empresarial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar