Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Graph Convolutional Neural Networks applied to classify cancer types

 • Identification data

  Identifier: TFM:992
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM992
 • Authors:

  Pascual Saldaña, Heribert
 • Others:

  Keywords: GCNN, Càncer, Classificació GCNN, Cancer, Classification GCNN, Cáncer, Clasificación
  Title in different languages: Xarxes convolucionals de grafs aplicades a la classificació de tipus de càncers Graph Convolutional Neural Networks applied to classify cancer types Redes convolucionales de grafos aplicadas a la clasificación de tipos de cáncer
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Pascual Saldaña, Heribert
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09-21
  Project director: Julià Ferré, Carme
  Abstract: L'objectiu principal d'aquesta tesi de màster era reproduir els resultats publicats en el document “Classificació de tipus de càncer que utilitzen xarxes neuronals convolucionals de grafs” escrit per Ricardo Ramírez i altres. L'objectiu del document és classificar correctament els teixits tumorals utilitzant el seu ARN, mitjançant l'ús de xarxes de grafs convolutionals (conegut com GCNN). Finalment, el codi subministrat amb el paper no es pot utilitzar, perquè hi ha algunes parts que falten i se centra en mostrar els resultats exposats al paper. Per aquestes raons, en aquesta tesi es mostren moltes modificacions i propostes. The main objective of this master's thesis was to reproduce the results published in the paper “Classification of Cancer Types Using Graph Convolutional Neural Networks” written by Ricardo Ramirez et al., since the use of these networks is a relatively new concept. The paper’s goal is to classify tumour tissues correctly using their RNA, through the use of convolutional graph networks (aka. GCNN). Finally, the code supplied with the paper isn’t usable, because there’re some missing parts and is focused in show the results exposed in the paper. For these reasons, many modifications and proposals are shown in this thesis.
  Subject: Enginyeria informàtica
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: Graph Convolutional Neural Networks applied to classify cancer types
  Creation date in repository: 2022-05-17
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Enginyeria informàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar