Treballs Fi de Màster> Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Data security and data protection impact assessment of Tinder

 • Identification data

  Identifier: TFM:994
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM994
 • Authors:

  Molitor, Meike
 • Others:

  Keywords: privadesa, RGPD, AIPD privacy, GDPR, DPIA privacidad, RGPD, EIPD
  Title in different languages: Seguretat i avaluació de l'impacte en la protecció de dades de Tinder Data security and data protection impact assessment of Tinder Seguridad y evaluación del impacto en la protección de datos de Tinder
  Subject areas: Enginyeria informàtica Computer engineering Ingeniería informática
  Confidenciality: No
  Academic year: 2020-2021
  Student: Molitor, Meike
  Department: Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
  Access Rights: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Work's public defense date: 2021-09
  Project director: Domingo Ferrer, Josep
  Abstract: Aplicacions de cites àmpliament utilitzades com Tinder processen grans quantitats de dades d'usuari altament sensibles que requereixen una protecció adequada. El nostre treball avalua la seguretat i la privacitat de les dades de l'usuari de Tinder mitjançant la realització d'una avaluació d'impacte de protecció de dades (DPIA) segons l'article 35 del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD). Demostrem que Tinder infringeix diverses disposicions de l'RGPD que suposen un risc important per a les persones interessades i que proposen contramesures per mitigar aquests riscos. Widely used dating apps like Tinder process large amounts of highly sensitive user data that require adequate protection. Our work evaluates the security and privacy of the Tinder user data by conducting a Data Protection Impact Assessment (DPIA) according to Article 35 of the General Data Protection Regulation (GDPR). We demonstrate that Tinder infringes several GDPR provisions that pose a significant risk to the data subjects and propose countermeasures to mitigate these risks.
  Subject: Computer Engineering
  Entity: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Language: en
  Education area(s): Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
  Title in original language: Data security and data protection impact assessment of Tinder
  Creation date in repository: 2022-05-19
 • Keywords:

  Enginyeria informàtica
  Computer engineering
  Ingeniería informática
  Computer Engineering
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar