Treballs Fi de Màster: Pedagogia

Un totat de 34 resultados.
Título Fecha
Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà2022-06-17
Aprenentatge cooperatiu a les classes de Formació i Orientació Laboral del CFGM de Gestió Administrativa2021-06-18
Causas del absentismo escolar y alternativas para combatirlo basadas en la evidencia científica2022-06-20
Conciliació laboral i familiar, amb prespectiva de gènere2022-06-20
Desarrollo de una formación virtual asíncrona sobre la gestión de datos y el plan de gestión de datos de la ciencia abierta: un estudio de caso en la URV2023-06-01
Disseny i desenvolupament d’una eina per automatitzar les memòries digitals de les pràctiques de laboratori2023-09-20
El fomento del pensamiento crítico en tiempos de (des)información: las ideas y valores de los contenidos mediáticos2022-06-17
El podcast como recurso para mejorar la comprensión y expresión oral en Secundaria2021-06-21
El treball de competències en situacions d’educació no formal mitjançant el Ninus 2020-06-26
Estratègies per apropar i fer atractiva la Història a l'alumnat de l'ESO. La investigació historiogràfica adaptada als adolescents.2022-06-17
Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat2021-06-18
Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.2021-06-18
Estudi d’usabilitat i satisfacció sobre una simulació virtual en Educació Superior2023-06-22
Estudi d’usabilitat i satisfacció sobre una simulació virtual en Educació Superior2023-06-22
Impacto emocional de la docencia y la dirección escolar: análisis de una escuela de máxima complejidad en reus, tarragona.2022-06-20
Implementació de dinàmiques role-playing en l'assignatura d'Economia de 4t d'E.S.O. per apropar el mercat laboral a l'aula.2021-06-21
Implementació de l'Aprenentatge Basat en Problemes per treballar el magnetisme i l'electroestàtica amb alumnes de Física i Química de 3r ESO2021-06-22
Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica2021-06-17
La competencia digital de estudiantes de primaria. Diseño y validación de una herramienta de evaluación.2021-06-22
La competencia digital del docente y el uso de la Tecnología Digital en el Institut d’Almenar para el diseño de la Estrategia Digital de Centro. Estudio de caso.2023-09-21
L'aula invertida. Una metodologia adequada en un moment d'incertesa educativa.2021-06-17
Les Caixes d'aprenentatge com a implantació DUA2022-06-15
Metodologia STEAM-Maker a primària: un estudi mixte2022-09-22
Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat2021-06-17
Què ens fa humans? Un viatge als orígens de la nostra espècie. La justícia global com a eix transversal del procés d'E-A de la Prehistòria a 1r d'ESO2022-06-16
Quin impacte té en alumnes de 4t d'ESO la interacció amb l'entorn creant un itinerari pel poble?2022-06-13
Quins elements ens envolten? De l'àtom a la taula periòdica: aplicació de l'aprenentatge basat en problemes en la física i la química2022-06-14
Áreas de conocimiento y contenidos de aprendizaje abordados a través de la robótica educativa en Educación Infantil: Revisión sistemática de la literatura.2023-09-21
Salvem en Mendeléiev: un Escape Room educacional basat en la gamificació2021-06-18
Ús d'un sistema de vídeos interactius en la metodologia de Flipped Learning 2021-06-17
The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs2022-06-13
Transmèdia a l'aula universitària: recomanacions d'ús de les xarxes socials per la realització d'una experiència pel desenvolupament de la competència digital amb estudiants d'educació2017-06
Un análisis de las prácticas educativas de referencia con tecnologías digitales publicadas por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado2021-06-22
Uso del aprendizaje basado en problemas como estrategia para el aprendizaje significativo e integrado de la biología2021-06-21