Treballs Fi de Màster: Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Un totat de 41 resultados.
Título Fecha
Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà2022-06-17
Aprenentatge cooperatiu a les classes de Formació i Orientació Laboral del CFGM de Gestió Administrativa2021-06-18
Canviem l'avaluació per millorar l'aprenentatge: una proposta d'innovació aplicada a tipologies textuals2022-06-13
Efecte de l'Aprenentatge Basat en Problemes en l'adquisició de coneixements i la motivació en alumnes de Biologia i geologia de 1r ESO2022-06-15
El fomento del pensamiento crítico en tiempos de (des)información: las ideas y valores de los contenidos mediáticos2022-06-17
El podcast como recurso para mejorar la comprensión y expresión oral en Secundaria2021-06-21
El retorn de l'economia heterodoxa al currículum de l'assignatura d'economia de 1r de batxillerat2022-06-15
El rol de la creativitat en l'educació: foment de la innovació disruptiva2018-06-25
Estratègies per apropar i fer atractiva la Història a l'alumnat de l'ESO. La investigació historiogràfica adaptada als adolescents.2022-06-17
Estructura i tipologies de l’oració: una aproximació amb l’aula Jigsaw2021-06-18
Estudi de cas de l'impacte que pot tenir el treballar sobre un marc geogràfic proper al centre d'estudis sobre els resultats acadèmics de l'alumnat2021-06-18
Estudi dels efectes de la introducció de la gamificació en el procés d'avaluació de l'assignatura de Química de 4rt d'ESO, sobre la motivació i els resultats acadèmics de l'alumnat.2021-06-18
Implementació de dinàmiques role-playing en l'assignatura d'Economia de 4t d'E.S.O. per apropar el mercat laboral a l'aula.2021-06-21
Implementació de l'Aprenentatge Basat en Problemes per treballar el magnetisme i l'electroestàtica amb alumnes de Física i Química de 3r ESO2021-06-22
Implementació de la realitat augmentada en el laboratori de pneumàtica2022-06-14
Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica2021-06-17
La competencia comunicativa a través de los géneros periodísticos2017-02-06
La comprensión lectora en secundaria: propuestas mediadas por TIC2022-06-15
La enseñanza integrada de lengua y literatura 2017-01-06
La enseñanza interactiva del teatro español del siglo XX 2017-01-06
La matemática de la lengua. Propuesta de enseñanza interlingüística de la sintaxis2017-06-01
La matemática de la lengua. Propuesta de enseñanza interlingüística de la sintaxis 2017-06-01
La memoria visual y otros recursos para la enseñanza de la ortografía en 2. º de la ESO2022-06-14
La Oralidad mediante el Diseño Universal de Aprendizaje2022-06-17
L'aula invertida. Una metodologia adequada en un moment d'incertesa educativa.2021-06-17
La variació diatòpica de la llengua en l'ensenyament ordinari de la lectura oral del català entre l'alumnat d'ESO de l'àrea de transició occidental-oriental2021-06-17
Les Caixes d'aprenentatge com a implantació DUA2022-06-15
Literatura y cine: una asignatura optativa para 3º de la ESO2017-01-06
Periodismo en las aulas, ¿para qué? 2017-02-06
Posant-nos les ulleres liles per mirar i explicar la realitat2021-06-17
Propuesta de Análisis Comparativo Interliterario2017-02-06
Protocolo de actuación para los trastornos del lenguaje en Educación Secundaria 2017-06-02
Què ens fa humans? Un viatge als orígens de la nostra espècie. La justícia global com a eix transversal del procés d'E-A de la Prehistòria a 1r d'ESO2022-06-16
Quin impacte té en alumnes de 4t d'ESO la interacció amb l'entorn creant un itinerari pel poble?2022-06-13
Quins elements ens envolten? De l'àtom a la taula periòdica: aplicació de l'aprenentatge basat en problemes en la física i la química2022-06-14
Salvem en Mendeléiev: un Escape Room educacional basat en la gamificació2021-06-18
Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat2022-06-13
Ús d'un sistema de vídeos interactius en la metodologia de Flipped Learning 2021-06-17
The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs2022-06-13
Una mirada a la mujer a través del tiempo, propuesta didáctica interdisciplinar para la Educación Secundaria Obligatoria 2017-02-06
Uso del aprendizaje basado en problemas como estrategia para el aprendizaje significativo e integrado de la biología2021-06-21