Treballs Fi de Màster> Enginyeria Mecànica

Estación de Servicio para Venta de Carburantes

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1004
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1004
 • Autores:

  Silva López, Mario
 • Otros:

  Palabras clave: combustible, marquesina, edificio fuel, roof, building combustible, marquesina, edifici
  Título en diferentes idiomas: Estación de Servicio para Venta de Carburantes Service Station for Fuel Sales Estació de Servei para Venta de Carburants
  Áreas temàticas: Ingeniería mecánica Mechanical engineering Enginyeria mecànica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Silva López, Mario
  Departamento: Enginyeria Mecànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09
  Director del proyecto: Gomis Prats, Anna
  Resumen: L'objecte del present projecte és dur a terme l'estudi i la definició de les obres a realitzar, la justificació del disseny adoptat i la seva adequació a la normativa vigent, i l'execució i posada en marxa d'una estació de servei. El document ha de servir com a base per a l'obtenció dels corresponents permisos i llicències dels Organismes Oficials Competents i que, d'acord amb les disposicions legals vigents, puguin dur-se a terme les obres de construcció i la posada en funcionament del complex. El objeto del presente proyecto es llevar a cabo el estudio y la definición de las obras a realizar, la justificación del diseño adoptado y su adecuación a la normativa vigente, y la ejecución y puesta en marcha de una estación de servicio. El documento ha de servir como base para la obtención de los correspondientes permisos y licencias de los Organismos Oficiales Competentes y que, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, puedan llevarse a cabo las obras de construcción y la puesta en funcionamiento del complejo
  Materia: Enginyeria mecànica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Estación de Servicio para Venta de Carburantes
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-05-23
 • Palabras clave:

  Ingeniería mecánica
  Mechanical engineering
  Enginyeria mecànica
  Enginyeria mecànica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar