Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Disseny de dispositius d'alleujament de pressió per a flux bifàsic. Comparació entre API 520, ISO 4126-10 i GOST 12.2.085.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1010
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1010
 • Autores:

  Navarro Puche, Pol
 • Otros:

  Palabras clave: Válvula de alivio de presión, Métodos de cálculo, Flujo bifásico Pressure relief valve, Calculation methods, Two-phase flow Vàlvula d'alleujament de pressió, Mètodes de càlcul, Flux bifàsic
  Título en diferentes idiomas: Diseño de dispositivos de alivio de presión para flujo bifásico. Comparación entre API 520, ISO 4126-10 y GOST 12.2.085. Design of pressure relief devices for two-phase flow. Comparison between API 520, ISO 4126-10 and GOST 12.2.085. Disseny de dispositius d'alleujament de pressió per a flux bifàsic. Comparació entre API 520, ISO 4126-10 i GOST 12.2.085.
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Navarro Puche, Pol
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09
  Director del proyecto: Basco Montia, Josep
  Resumen: "Una vàlvula de seguretat és un dispositiu accionat per la pressió estàtica d’entrada i dissenyat per obrir-se durant situacions d’emergència o condicions anormals per evitar un augment de la pressió interna del fluid. Aquestes formen part de la capa de protecció anomenada prevenció, ja que eviten que escenaris de risc elevat acabin succeint. En aquesta tesi s’ha realitzat el dimensionament rigorós d’aquestes vàlvules emprant les normatives més utilitzades a nivell mundial (API 520 Part 1 – 2020, ISO 4126-10 i GOST 12.2.085 – 2017). Per així donar a l’enginyer de seguretat de processos, recomanacions pràctiques sobre cada normativa."
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Disseny de dispositius d'alleujament de pressió per a flux bifàsic. Comparació entre API 520, ISO 4126-10 i GOST 12.2.085.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-05-04
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar