Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1078
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1078
 • Autores:

  Garcia Moreno, Carlos
 • Otros:

  Palabras clave: Tes, escorxador, aus Fowl slaughterhouse, sensitive workers Tes, matadero, aves
  Título en diferentes idiomas: Manual de bones practiques a la proteccio de treballadors espcialment sensibles a determinats riscosa un escorxador d' aus Best practices list for workers especially sensitive to certain risks protection in a fowl slaughterhouse. Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves
  Áreas temàticas: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Garcia Moreno, Carlos
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-09
  Director del proyecto: Garcia Camps, Gemma
  Resumen: L'objecte principal del text serà la recopilació en un petit llistat de totes aquelles iniciatives promogudes perquè la nostra empresa les pugui aplicar, facilitant així la feina a totes aquelles persones que són declarades treballadors especialment sensibles, una sèrie d'iniciatives que es realitzaran a partir de la detecció, la valoració, l'adaptació… i de l'experiència. Recordar que entre els grups de risc considerats es troben dones embarassades o en període de lactància, menors d'edat, treballadors especialment sensibles a determinats riscos,... entre d'altres. El objeto principal del texto será la recopilación en un pequeño listado de todas aquellas iniciativas promovidas para que nuestra empresa las pueda aplicar, facilitando así el trabajo a todas aquellas personas que son declaradas trabajadores especialmente sensibles, una serie de iniciativas que se realizarán a partir de la detección, valoración, adaptación… y de la experiencia. Recordar que entre los grupos de riesgo considerados tes se encuentran mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de edad, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos,... entre otros.
  Materia: Indústries agroalimentàries
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Prevenció de Riscos Laborals
  Título en la lengua original: Manual de buenas practicas en la protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos en un matadero de aves
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-07-01
 • Palabras clave:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar