Treballs Fi de Màster> Ciències Mèdiques Bàsiques

Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1103
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1103
 • Autores:

  Franquet Barrera, Susanna
 • Otros:

  Palabras clave: Sarcopènia, ancians, institucionalitzats Sarcopenia, elderly, institutionalized Sarcopenia, ancianos, institucionalizados
  Título en diferentes idiomas: Estudi de la sarcopènia en persones institucionalitzades en residències. Estudi pilot. Study about sarcopenia in institutionalized peolple. Pilot study. Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Codirector del trabajo: Romeu Ferran, Marta
  Estudiante: Franquet Barrera, Susanna
  Departamento: Ciències Mèdiques Bàsiques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-09
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: de Febrer Martínez, Gabriel
  Resumen: Introducció: el 60,1% dels institucionalitzats tenen sarcopènia i el 58,1% tenen sarcopènia greu. Objectiu principal: Determinar la presència de sarcopènia i la seva severitat en persones més grans de 65 anys institucionalitzades. Metodologia: mostra 21 subjectes. Conclusions: Presència moderada/alta de sarcopènia severa en dones. Població amb dependència funcional lleu, deteriorament cognitiu moderat, en ressig de malnutrició i comorbiditat alta, així com baixa FM, MM normal i rendiment físic menor en sarcopènics. El test SARC-F podria ser útil com a eina de cribratge, especialment a nivell clínic. Introducción: el 60,1% de los institucionalizados tiene sarcopenia y el 58,1% tiene sarcopenia grave. Objetivo principal: Determinar la presencia de sarcopenia y su severidad en personas mayores de 65 años institucionalizadas. Metodología: muestra 21 sujetos. Conclusiones: Presencia moderada / alta de sarcopenia severa en mujeres. Población con dependencia funcional leve, deterioro cognitivo moderado, en resigo de malnutrición y comorbilidad alta, así como baja FM, MM normal y rendimiento físico menor en sarcopénicos. El test SARC-F podría ser útil como herramienta de cribaje, especialmente a nivel clínico
  Materia: Persones grans
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Envelliment i Salut
  Título en la lengua original: Estudio de la sarcopenia en personas institucionalizadas en residencias. Estudio piloto.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-09-14
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Persones grans
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar