Treballs Fi de Màster> Història i Història de l'Art

Estudi arqueomorfològic i territorial de la Plana de Castelló: aproximació a la xarxa viària romana

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1114
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1114
 • Autores:

  Badenes Placencia, Sergio
 • Otros:

  Palabras clave: Arqueomorfologia, centuriacions, actus Archaeomorphology, centuriations, actus Arqueomorfología, centuriaciones, actus
  Título en diferentes idiomas: Estudi arqueomorfològic i territorial de la Plana de Castelló: aproximació a la xarxa viària romana Archaeomorphological and territorial study of the Castelló Plain: an approach to the Roman road network Estudio arquemorfológico y territorial de la Plana de Castelló: aproximación a la red viaria romana
  Áreas temàticas: Història History Historia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Badenes Placencia, Sergio
  Departamento: Història i Història de l'Art
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-22
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Palet Martínez, Josep Maria
  Resumen: L’objectiu d’aquest treball ha sigut estudiar l’evolució del paisatge històric de la Plana de Castelló. És a dir, els possibles cadastres, la xarxa viària, i la relació d’aquests dos elements amb el poblament rural de la ciutat romana de Saguntum des d’una perspectiva diacrònica. Encara que la idea central d’aquest és estudiar la xarxa viària romana, ha resultat poc apropiat centrar-se només aquesta cronologia ja que ens donaria una idea esbiaixada d’aquestes, en quedar així fora de l’estudi els processos de formació de les xarxes viàries anteriors o posteriors a l’etapa romana, i que també són de gran importància per entendre-les.
  Materia: Història
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Estudi arqueomorfològic i territorial de la Plana de Castelló: aproximació a la xarxa viària romana
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-09-22
 • Palabras clave:

  Història
  History
  Historia
  Història
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar