Treballs Fi de Màster> Dret Privat, Processal i Financer

Finances col·laboratives a l’empresa: els finançaments participatius d’inversió i préstec

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1122
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1122
 • Autores:

  Bonet Rius, Salvador
 • Otros:

  Palabras clave: Finançament Participatiu d'Inversió, Finançament Participatiu de Préstec, Plataforma de Finançament Participatiu Invest Crowdfunding, Crowdlending, Participative Financing Platform Financiación Participativa de Inversión, Financiación Participativa de Préstamo, Plataforma de Financiación Colaborativa
  Título en diferentes idiomas: Finances col·laboratives a l’empresa: els finançaments participatius d’inversió i préstec Crowdfunding in companies: Invest Crowdfunding and Crowdlending Finanzas colaborativas en la empresa: las financiaciones participativas de inversión y de préstamo
  Áreas temàticas: Ciències jurídiques Juridical sciences Ciencias jurídicas
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bonet Rius, Salvador
  Departamento: Dret Privat, Processal i Financer
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-15
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Rivas Nieto, María Estela
  Resumen: Recerca que analitza el Finançament Participatiu, en concret en les seves modalitats econòmicament oneroses (no de recompensa o donació) destinades a empreses residents demandants, bé de recursos de capital o bé de la seva remuneració des de les perspectives jurídica i tributària. L’objectiu és esbrinar si el nostre ordenament els dóna completa cobertura jurídica o si s’escau complementar o adequar l’existent per a una més correcta i millor configuració legal d’aquestes formes de Finançament Participatiu per al seu màxim aprofitament per part de les empreses.
  Materia: Ciències jurídiques
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Dret de l'Empresa i de la Contractació
  Título en la lengua original: Finances col·laboratives a l’empresa: els finançaments participatius d’inversió i préstec
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-09-29
 • Palabras clave:

  Ciències jurídiques
  Juridical sciences
  Ciencias jurídicas
  Ciències jurídiques
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar