Treballs Fi de Màster> Gestió d'Empreses

The relevance of the elaboration of the marketing plan for tourism destinations

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1124
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1124
 • Autores:

  Dounia Beldjord
 • Otros:

  Palabras clave: Pla de màrqueting, destinacions turístiques, màrqueting de destinacions Marketing plan, tourism destinations, destination marketing Plan de marketing, destinos turísticos, marketing de destinos
  Título en diferentes idiomas: La relevancia de la elaboración del plan de marketing para los destinos turísticos The relevance of the elaboration of the marketing plan for tourism destinations La rellevància de l'elaboració del pla de màrqueting de destinacions turístiques
  Áreas temàticas: Turismo y ocio Tourism and leisure Turisme i oci
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Dounia Beldjord
  APS: No
  Departamento: Gestió d'Empreses
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-14
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Giovanni Pietro Cavalli
  Resumen: Aquest estudi de recerca pretén avaluar la importància d'establir un pla de màrqueting en destinacions turístiques. En primer lloc, una secció bibliogràfica es va dedicar a assenyalar les opinions dels estudiosos sobre la importància del pla de màrqueting i els diferents conceptes relacionats amb ell. En segon lloc, es va realitzar una recerca quantitativa amb professionals del sector turístic per tal d'afirmar la hipòtesi. Finalment, s'ha establert un pla de màrqueting d'Alella, que inclou els diferents conceptes discutits en la part teòrica i pràctica. This research study aims to evaluate the importance of establishing a marketing plan in tourism destinations. First, a bibliographic section was dedicated to point out scholars’ opinions about the importance of the marketing plan and different concepts related to it. Second, a quantitative research was carried out with professionals in the tourism sector in order to affirm the hypothesis. Lastly, a marketing plan of Alella has been established, involving the different concepts discussed in the theoretical and practical part.
  Materia: Turisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Gestió de Destinacions Turístiques
  Título en la lengua original: The relevance of the elaboration of the marketing plan for tourism destinations
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-10-10
 • Palabras clave:

  Turismo y ocio
  Tourism and leisure
  Turisme i oci
  Turisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar