Treballs Fi de Màster> Filologies Romàniques

Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1158
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1158
 • Autores:

  Bruzzo, María Virginia
 • Otros:

  Palabras clave: adquisició, espanyol com a llengua segona i estrangera, rol del professor, rol de l'alumne, interaccionisme estructural acquisition, Spanish as a Second and Foreign Language, Teacher’s roll, Student’s roll, structural interactionism adquisición, español como lengua segunda y extranjera, rol del profesor, rol del alumno, interaccionismo estructural
  Título en diferentes idiomas: Els rols del professor i de l'alumne a l'aula reconsiderats a partir de l'interaccionisme estructural The teacher's and student's roles in the classroom reconsidered on the basis of structural interactionism. Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bruzzo, María Virginia
  Departamento: Filologies Romàniques
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-21
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Català Torres, Natàlia
  Resumen: Seguint amb un estudi anterior (Bruzzo, 2020), en el qual ens vam proposar desenvolupar una teoria sobre adquisició de l'espanyol com a llengua estrangera a partir de l'interaccionisme estructural, ens proposem aquí l'anàlisi de les implicancies d'aquesta teoria sobre els rols del professor i de l'alumne. Per a l'interaccionisme estructural, l'adquisició implica un procés de subjetivació que consisteix a ser capturat per la llengua per a funcionar en ella com a subjecte (Lemos, 2002). Per a l'anàlisi, prenem un corpus de 13 alumnes i seguim la metodologia de l'anàlisi del discurs de la línia francesa-brasilera (Lemos, 2002, Desinano, 2009). Siguiendo con un estudio anterior (Bruzzo, 2020), en el que nos propusimos desarrollar una teoría sobre adquisición del español como lengua extranjera a partir del interaccionismo estructural, nos proponemos aquí el análisis de las implicancias de esta teoría sobre los roles del profesor y del alumno. Para el interaccionismo estructural, la adquisición implica un proceso de subjetivación que consiste en ser capturado por la lengua para funcionar en ella como sujeto (Lemos, 2002). Para el análisis, tomamos un corpus de 13 alumnos y seguimos la metodología del análisis del discurso de la línea francesa-brasileña (Lemos, 2002, Desinano, 2009).
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: spa
  Enseñanza(s): Ensenyament de Llengües - Espanyol com a Llengua Estrangera
  Título en la lengua original: Los roles del profesor y del alumno en el aula reconsiderados a partir del interaccionismo estructural
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-04
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar