Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Validació d'un mètode per a la determinació d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) i plaguicides organoclorats (OPCs) mitjançant sbse-gc-ms/ms

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1167
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1167
 • Autores:

  Miravent Sans, Albert
 • Otros:

  Palabras clave: cromatografia de gasos, espectroscòpia de masses en tàndem, validació d'un mètode gas chromatography, tandem mass spectroscopy, validation of a method cromatografía de gases, espectroscopia de masas en tándem, validación de un método
  Título en diferentes idiomas: Validació d'un mètode per a la determinació d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) i plaguicides organoclorats (OPCs) mitjançant sbse-gc-ms/ms Validation of a method for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and organochlorate pesticides (OPCs) using sbse-gc-ms/ms Validación de un método para la determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) y plaguicidas organoclorados (OPCs) mediante sbse-gc-ms/ms
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Miravent Sans, Albert
  APS: NO
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-30
  Director del proyecto: Borrull Ballarín, Francesc
  Resumen: La possible presència de microcontaminants orgànics en el medi ambient provoca que els laboratoris hagin de desenvolupar diferents mètodes per a poder determinar-los i quantificar-los. Concretament, el laboratori de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP) del Consorci d’Aigües de Tarragona analitza i controla la presència d’aquests en aigües continentals i de consum. La determinació d’aquests compostos es realitza mitjançant una extracció Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE) acoblada a la cromatografia de gasos (GC) amb l’espectroscòpia de masses en tàndem (MS/MS) com a detector, concretament amb un triple quadrupol (QqQ) com a analitzador, però aquest treball consisteix en la validació d’aquest mètode.
  Materia: cromatografia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Título en la lengua original: Validació d'un mètode per a la determinació d'hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) i plaguicides organoclorats (OPCs) mitjançant sbse-gc-ms/ms
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-15
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  cromatografia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar