Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1170
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1170
 • Autores:

  Jiménez Franco, Andrea
 • Otros:

  Palabras clave: estrés oxidatiu, inflamació, metabolisme energétic oxidative stress, inflammation, energy metabolism estrés oxidativo, inflamación, metabolismo energético
  Título en diferentes idiomas: Exploració de les alteracions metabòliques circulatories en pacients amb càncer de mama. Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients Exploración de las alteraciones metabólicas circulatorias en pacientes con cáncer de mama
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Jiménez Franco, Andrea
  APS: NO
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-20
  Director del proyecto: Joven Maried, Jorge; Rodríguez Tomàs, Elisabet
  Resumen: Breast cancer (BC) is the main cause of cancer-related death among the women population. The interplay between metabolism, oxidative stress, and inflammatory processes appears to play a role in the development and progression of BC. We aimed 1) to investigate baseline biomarkers related to metabolism, oxidative stress, and immune system by metabolomics, ELISA, and colorimetric analyses in BC patients, and 2) to identify biomarkers associated with the pathophysiological characteristics of the patients. Several circulatory alterations were found in BC patients. PON1 activity, hypoxanthine, 3-phoshogliceric acid, xylonic acid and maltose were the best biomarkers to predict BC. El càncer de mama (BC) és la principal causa de mort relacionada amb el càncer entre la població femenina. La interacció entre el metabolisme, l'estrès oxidatiu i els processos inflamatoris sembla jugar un paper en el desenvolupament i la progressió de BC. El nostre objectiu era 1) investigar biomarcadors de base relacionats amb el metabolisme, l'estrès oxidatiu i el sistema immunitari mitjançant la metabolòmica, l'ELISA, i anàlisis colorimètrics en pacients de BC, i 2) identificar biomarcadors associats amb les característiques fisiopatològiques dels pacients. Es van trobar diverses alteracions circulatòries en pacients de BC. L'activitat PON1, la hipoxantina, l'àcid 3-fosofiglicèric, l'àcid xilònic i la maltosa van ser els millors biomarcadors que van predir el BC.
  Materia: metabolisme
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nutrició i Metabolisme
  Título en la lengua original: Exploring the circulatory metabolic alterations in breast cancer patients
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-15
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  metabolisme
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar