Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Estratègies per apropar i fer atractiva la Història a l'alumnat de l'ESO. La investigació historiogràfica adaptada als adolescents.

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1190
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1190
 • Autores:

  Bosch Sanjuan, Ramon
 • Otros:

  Palabras clave: metodología, estudio de caso, motivación methodology, case study, motivation metodologia, estudi de cas, motivació
  Título en diferentes idiomas: Estrategias para acercar y hacer atractiva la historia al alumnado de la ESO. Strategies to approach and make history attractive to ESO students. Estratègies per apropar i fer atractiva la Història a l'alumnat de l'ESO. La investigació historiogràfica adaptada als adolescents.
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bosch Sanjuan, Ramon
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-17
  Director del proyecto: Terrado Ortuño, Patricia
  Resumen: L’aprenentatge de la història als nivells d’ESO ha estat sempre complex. Habitualment l’alumnat ha memoritzat els temaris pertinents i respost a un examen de contingut. L’alumnat ha titllat la matèria d’extensa, feixuga i complicada alhora que molts no entenen la seva utilitat. Amb aquesta proposta d’innovació pedagògica volem observar si amb un Aprenentatge Basat en Projectes, tals prerrogatives disminueixen o desapareixen. Veurem doncs com s’implementa una metodologia que busca emular les tècniques d’investigació historiogràfica adaptada al nivell dels adolescents i com aquesta forma d’aprenentatge intervé en el grau de motivació, treball i resultats acadèmics de l’alumnat participant. Per fer aquest estudi s’ha utilitzat com a subjectes d’anàlisi les dos línies de l’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut-escola Joan Ardèvol de Cambrils, els quals han treballat i han estat avaluats durant el seu curs lectiu amb una metodologia basada en projectes o ABP.
  Materia: motivació en l'educació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Estratègies per apropar i fer atractiva la Història a l'alumnat de l'ESO. La investigació historiogràfica adaptada als adolescents.
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-18
 • Palabras clave:

  motivació en l'educació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar