Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Efecte de l'Aprenentatge Basat en Problemes en l'adquisició de coneixements i la motivació en alumnes de Biologia i geologia de 1r ESO

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1191
 • Autores:

  Just Borràs, Laia
 • Otros:

  Palabras clave: aprenentatge basat en problemes (ABP), motivació, resultats acadèmics, aprenentatge significatiu, metodologia activa problem-based learning (PBL), motivation, academic results, meaningful learning, active methodology aprendizaje basado en problemas (ABP), motivación, resultados académicos, aprendizaje significativo, metodología activa
  Título en diferentes idiomas: Efecto del Aprendizaje Basado en Problemas en la adquisición de conocimientos y la motivación en alumnos de Biología y geología de 1r ESO Effect of Problem-Based Learning on the acquisition of knowledge and motivation in 1st ESO Biology and Geology students Efecte de l'Aprenentatge Basat en Problemes en l'adquisició de coneixements i la motivació en alumnes de Biologia i geologia de 1r ESO
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Codirector del trabajo: Gilgado Barbadilla, Fèlix
  Estudiante: Just Borràs, Laia
  APS: NO
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-15
  Resumen: La motivació és determinant per l’aprenentatge. Les metodologies actives la potencien per afavorir què els alumnes aprenguin per ells mateixos. Aquest estudi avalua l'efecte de la metodologia activa d'aprenentatge basat en problemes (ABP) sobre l'aprenentatge i la motivació dels estudiants de primer curs de Biologia i geologia d’educació secundària obligatòria. Per fer-ho, es planteja un estudi amb estructura pretest-postest amb 29 estudiants de dues classes diferents. Els resultats mostren, en el grup ABP, un augment de la motivació extrínseca, intrínseca i total entre el pretest i el postest. Tanmateix, la intervenció va demostrar poca influència en els resultats acadèmics.
  Materia: aprenentatge
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Efecte de l'Aprenentatge Basat en Problemes en l'adquisició de coneixements i la motivació en alumnes de Biologia i geologia de 1r ESO
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  aprenentatge
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar