Treballs Fi de Màster> Economia

Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1194
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1194
 • Autores:

  Viladrich Homs, Lluís
 • Otros:

  Palabras clave: fulls de càlcul, motivació, economia spreadsheets, motivation, economics hoja de cálculo, motivación, economía
  Título en diferentes idiomas: Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat Use of spreadsheets in the teaching of economics in the first year of high school Uso de las hojas de cáculo en la enseñanza de economía en primero de bachillerato
  Áreas temàticas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Viladrich Homs, Lluís
  APS: NO
  Departamento: Economia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-13
  Director del proyecto: Vila Córcoles, José Manuel
  Resumen: Els alumnes surten del sistema educatiu amb un nivell baix del coneixement dels fulls de càlcul. Incrementar el seu ús a les aules serà beneficiós per millorar el seu futur acadèmic i laboral. Presento un estudi de cas amb l’objectiu d’analitzar si l’ús intensiu dels fulls de càlcul suposa una millora en l’aprenentatge de l’economia com també una major motivació i participació a l’aula, en alumnes de 1r de Batxillerat. Els resultats indiquen que l’ús dels fulls de càlcul ha suposat una millora en les variables esmentades confirmant els resultats obtinguts per altres autors.
  Materia: economia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Ús dels fulls de càlcul en l’ensenyament d’economia a primer de batxillerat
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  economia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar