Treballs Fi de Màster> Pedagogia

The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1195
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1195
 • Autores:

  de Lamo Pedrajas, Marta
 • Otros:

  Palabras clave: aprenentatge per estacions, creences dels estudiants, capacitats d'expressió escrita, aprenentatge col·laboratiu, anglès llengua estrangera aearning Stations Methodology, students' beliefs, writing skills, collaborative learning, EFL aprendizaje por estaciones, creencias de los estudiantes, capacidades para la expresión escrita, inglés lengua extranjera, aprendizaje colaborativo
  Título en diferentes idiomas: L'impacte de les estacions d'aprenentatge en les capacitats d'escriptura i creences en estudiants catalans The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs El impacto de las estaciones de aprendizaje en las capacidades de escritura de alumnos catalanes
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: de Lamo Pedrajas, Marta
  APS: No
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-13
  Director del proyecto: Hernández Vidal, Elisenda
  Resumen: This paper aims to investigate the effect of the Learning Stations Methodology on students’ writing skills and their beliefs towards them. The experiment was conducted in a Catalan semi-private school with 12 and 13-year-old students for three weeks. Six different stations were designed to make up the learning circuit. The stations addressed all the required aspects students needed to write the final task. This investigation also aimed to demonstrate the effectiveness of the LSM in giving rise to peer-scaffolding scenarios, thereby lessening students’ level differences due to the diversity in the group. Aquest article pretén investigar l'efecte de la metodologia de les estacions d'aprenentatge en les habilitats d'escriptura dels estudiants i les seves creences cap a ells. L'experiment es va dur a terme en una escola semiprivada catalana amb alumnes de 12 i 13 anys durant tres setmanes. Es van dissenyar sis estacions diferents per conformar el circuit d'aprenentatge. Les estacions van abordar tots els aspectes necessaris que els estudiants necessitaven per redactar la tasca final. Aquesta investigació també pretenia demostrar l'eficàcia de l'LSM per donar lloc a escenaris de bastida entre iguals, disminuint així les diferències de nivell dels estudiants a causa de la diversitat del grup.
  Materia: escriptura
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: The Impact of the Learning Stations Methodology on EFL Catalan Students' Writing Performance and Beliefs
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  escriptura
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar