Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1197
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1197
 • Autores:

  Pujadas Anguiano, Òscar
 • Otros:

  Palabras clave: aprenentatge basat en problemes (ABP), investigacions CFGM, millora rendiment acadèmic problem-based learning (PBL), CFGM research, improved academic performance aprendizaje basado en problemas (ABP), investigaciones CFGM, mejora del rendimiento académico
  Título en diferentes idiomas: Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà Application of problem-based learning methodology (PBL) to improve academic performance in first-year students of a secondary education cycle. Aplicación de metodología de aprendizaje basada en problemas (ABP) para mejora del rendimiento académico en alumnado de primer curso de ciclo formativo de grado medio
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Pujadas Anguiano, Òscar
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-17
  Director del proyecto: Cuevas Silva, María de los Ángeles
  Resumen: Aquest treball final de màster ha investigat la relació existent entre l’aplicació de dues metodologies (classe magistral i l’aprenentatge basat en problemes ABP) i el rendiment acadèmic. L’estudi es va realitzar durant les pràctiques fetes el mes de març de 2022. La investigació es va fer per mitjà d’un test quantitatiu que va avaluar el rendiment acadèmic. Es va dur a terme un pretest, la intervenció i un postest. El resultat final va mostrar un increment del rendiment acadèmic no significatiu entre postest i pretest d’un 5% pel grup experimental (ABP).
  Materia: metodologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Aplicació de metodologia d'aprenentatge basada en problemes (ABP) per a millora del rendiment acadèmic en alumnat de primer curs de cicle formatiu de grau mitjà
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  metodologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar