Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Les Caixes d'aprenentatge com a implantació DUA

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1198
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1198
 • Autores:

  Luque Gómez, Rafael
 • Otros:

  Palabras clave: cajas de aprendizaje, DUA, educación secundaria, libertad del método de aprendizaje learning Boxes, DUA, secondary education, learning freedom learning method caixes d’aprenentatge, DUA, educació secundaria, llibertat del mètode d’aprenentatge
  Título en diferentes idiomas: Las cajas de aprendizaje como implantación del DUA Learning Box as DUA implantation Les Caixes d'aprenentatge com a implantació DUA
  Áreas temàticas: Ciencias de la educación Education sciences Ciències de l'educació
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Luque Gómez, Rafael
  APS: NO
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-15
  Director del proyecto: Lopez Besora, Josep Maria
  Resumen: Amb les caixes d’aprenentatge mostrem les formes de treballar a l’aula facilitant diferents tipus de representació, metodologies i accions per que l’alumnat pugui tenir la llibertat a escollir la forma d'aprendre els continguts. Rebre la informació per escrit, per mitjans visuals o l'aprenentatge amb una forma física. Donar opcions per treballar de diferents formes, és la manera de generar en l’alumnat la motivació per aprendre continguts. Tot juntament amb el treball cooperatiu, fomentant la inclusió a l’aula i un aprenentatge dins les pautes del Disseny Universal de l’aprenentatge en una unitat didàctica competencial.
  Materia: aprenentage
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Les Caixes d'aprenentatge com a implantació DUA
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciencias de la educación
  Education sciences
  Ciències de l'educació
  aprenentage
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar