Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Què ens fa humans? Un viatge als orígens de la nostra espècie. La justícia global com a eix transversal del procés d'E-A de la Prehistòria a 1r d'ESO

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1200
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1200
 • Autores:

  Rial Álvarez, Ana
 • Otros:

  Palabras clave: justícia global, materials curriculars de ciències socials, valors democràtics global justice, social science curriculum materials, democratic values justicia global, materiales curriculares de ciencias sociales, valores democráticos
  Título en diferentes idiomas: Què ens fa humans? Un viatge als orígens de la nostra espècie. La justícia global com a eix transversal del procés d'E-A de la Prehistòria a 1r d'ESO What makes us humans? A trip to the origins of our species. ¿Qué nos hace humanos? Un viaje a los orígenes de nuestra especie. La justicia global como eje transversal del proceso de E-A de la Prehistoria en 1º de ESO.
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Rial Álvarez, Ana
  APS: NO
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-16
  Director del proyecto: Terrado Ortuño, Patricia
  Resumen: La present recerca gira al voltant de la incorporació de les perspectives de la justícia global (humanitzadora, de gènere, intercultural i de pensament crític) en l’elaboració de materials curriculars de ciències socials, específicament en el disseny i implementació d’una unitat didàctica de prehistòria a 1r d’ESO. L’objectiu és deconstruir imaginaris col·lectius discriminatoris i millorar la sensibilització de l’alumnat vers els drets humans i valors com la solidaritat i la igualtat. Amb aquesta recerca apostem per la construcció d’una educació compromesa amb els valors democràtics utilitzant el diàleg com a procés d’aprenentatge emancipador i transformador.
  Materia: aprenentatge
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Què ens fa humans? Un viatge als orígens de la nostra espècie. La justícia global com a eix transversal del procés d'E-A de la Prehistòria a 1r d'ESO
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  aprenentatge
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar