Treballs Fi de Màster> Filologia Catalana

Canviem l'avaluació per millorar l'aprenentatge: una proposta d'innovació aplicada a tipologies textuals

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1204
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1204
 • Autores:

  Catassús i Aranda, Marta
 • Otros:

  Palabras clave: sistema d’avaluació, expressió escrita, tipologies textuals assessment system, written expression, textual typologies sistema de evaluación, expresión escrita, tipologies textuales
  Título en diferentes idiomas: Canviem l'avaluació per millorar l'aprenentatge: una proposta d'innovació aplicada a tipologies textuals Changing assessment system to improve learning: an innovation proposal applied to textual typologies Cambiemos la evaluación para mejorar el aprendizaje: una propuesta de inovación aplicada a tipologias textuales
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Catassús i Aranda, Marta
  Departamento: Filologia Catalana
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-13
  Director del proyecto: De la Cruz Moran, Yaiza
  Resumen: En aquest treball s’ha pretès investigar si implementar un nou sistema d’avaluació innovador ajuda els alumnes de 3r d’ESO de l’institut escola on hem dut a terme la recerca a millorar la seva competència en expressió escrita. Amb aquesta finalitat, hem dissenyat una unitat didàctica sobre tipologies textuals i hem contrastat la manera actual tradicional d’avaluar i el sistema d’avaluació innovador aplicant-los a dos gèneres discursius diferents. En concret, hem avaluat amb el sistema actual la competència escriptora dels alumnes a l’hora d’escriure un text argumentatiu i amb el sistema innovador la seva competència escriptora quan han escrit un text expositiu. Els resultats d’aquest estudi mostren els beneficis que han tingut els alumnes que han treballat l’expressió escrita de tipologies textuals acompanyada del nou sistema d’avaluació. L’avaluació ha estat formadora i formativa i amb una finalitat qualificadora, i ha comptat amb instruments i pràctiques pedagògiques que han assegurat un aprenentatge significatiu. Els alumnes s’han implicat més en el seu aprenentatge, han considerat que els moments a l’aula dedicats a treballar l’expressió escrita i la seva millora han estat més dinàmics i atractius, i han millorat el nivell d’aprenentatge en la competència escriptora.
  Materia: aprenentatge
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Canviem l'avaluació per millorar l'aprenentatge: una proposta d'innovació aplicada a tipologies textuals
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-19
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  aprenentatge
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar