Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1214
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1214
 • Autores:

  El Ouahabi El Ouahabi, Omar
 • Otros:

  Palabras clave: detecció, posicionament i comunicació via llum visible sensing, positioning and communication via visible light detección, posicionamiento y comunicación via luz visible
  Título en diferentes idiomas: Detecció de l'angle de gir d'una pulsera retroreflectant mitjançant la detecció de llum visible Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing Detección del ángulo de rotación de una pulsera retro-reflectante mediante la detección de luz visible
  Áreas temàticas: Enginyeria electrònica Electronic engineering Ingeniería electrónica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: El Ouahabi El Ouahabi, Omar
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022
  Director del proyecto: Valderrama Blaví, Hugo
  Resumen: In this article, we present a simple, cost-effective, novel approach to identify the angle of rotation of a rotational device through Visible light sensing in addition to the identification of the lighting conditions in which it is found. En aquest article, presentem un enfocament senzill, rendible i nou per identificar l'angle de rotació d'un dispositiu rotacional a través de la detecció de la llum visible, a més de la identificació de les condicions d'il·luminació en què es troba.
  Materia: Electrònica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Tecnologies del Vehicle Elèctric
  Título en la lengua original: Detection of the angle of rotation of a retro-reflective wristband by means of visible light sensing
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-24
 • Palabras clave:

  Enginyeria electrònica
  Electronic engineering
  Ingeniería electrónica
  Electrònica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar