Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Avalaució riscos en la construcció de naus industrials

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1215
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1215
 • Autores:

  Zaragoza Jauregui, Josep
 • Otros:

  Palabras clave: evalaució, riscos , construcció assessment, risks, construction evalaución, riesgos , construcción
  Título en diferentes idiomas: Avalaució riscos en la construcció de naus industrials Risk assessment in the construction of industrial buildings Evaluación de riesgos en la construcción de naves industriales
  Áreas temàticas: Construccións arquitectóniques Construccións arquitectóniques Construcciones arquitectónicas
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Zaragoza Jauregui, Josep
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-27
  Director del proyecto: Garcia Camps, Gemma
  Resumen: El treball, té com a objectiu realitzar l’avaluació de riscos generals i específics dels equips i llocs de treball d’una empresa de construcció de naus industrials. També es farà un estudi ergonòmic en quant a postures forçades, es realitzarà un càlcul de so de diferent maquinària tenint en compte l’actual normativa vigent, i un estudi psicosocial amb l'objectiu de realitzar el projecte final de Màster amb la corresponent titulació: Màster en prevenció de riscos laborals. En aquest TFM s’aplicaran els coneixements adquirits durant l'estudi del Màster de Prevenció de Riscos Laborals i durant les pràctiques realitzades, també es tindrà en compte la Llei 31/1995 per la qual s'aprova la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
  Materia: construcció
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Prevenció de Riscos Laborals
  Título en la lengua original: Avalaució riscos en la construcció de naus industrials
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-24
 • Palabras clave:

  Construccións arquitectóniques
  Construccións arquitectóniques
  Construcciones arquitectónicas
  construcció
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar