Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Creació d'un programa per a perfilar els STRs d'una mostra a partir d'un arxiu amb el seu genoma complert

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1224
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1224
 • Autores:

  Garcés Baldó, Arnau
 • Otros:

  Palabras clave: STR, secuenciación, perfilado STR, sequencing, DNA profiling STR, seqüenciació, perfilat
  Título en diferentes idiomas: Creation of an informatic program to profile the STRs of a sample from a file containing its whole genome sequence Creació d'un programa per a perfilar els STRs d'una mostra a partir d'un arxiu amb el seu genoma complert
  Áreas temàticas: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Garcés Baldó, Arnau
  APS: NO
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-09-04
  Director del proyecto: García Vallvé, Santiago
  Resumen: Darrerament, els mètodes de seqüenciació massiva han anat evolucionant fins a preus que son assequibles fins i tot per al públic general. Tot i així, en genètica forense es segueixen fent els perfilats de la mateixa manera que en els últims anys, amb electroforesi capil·lar, que és un mètode que només permet distingir llargades. Aquest treball, proposa la creació d'un programa que permeti el perfilat per STRs d'un individu a partir d'un arxiu amb la seva seqüència completa, de manera que segueixi sent compatible amb els perfils generats fins ara que estan emmagatzemats a les bases de dades policials.
  Materia: ADN
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Creació d'un programa per a perfilar els STRs d'una mostra a partir d'un arxiu amb el seu genoma complert
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-25
 • Palabras clave:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  ADN
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar