Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1236
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1236
 • Autores:

  Villalba Sanchez,Tania
 • Otros:

  Palabras clave: SARS-CoV-2, meteorològiques, qualitat de l'aire SARS-CoV-2, meteorological, air quality SARS-CoV-2, meteorologicas, calidad del aire
  Título en diferentes idiomas: Efecte de les variables meteorològiques i la qualitat de l'aire en la transmissió del SARS-CoV-2 Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission Efecto de variables meteorologicas y calidad del aire en la transmissón de SARS-CoV-2
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Villalba Sanchez,Tania
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-02-18
  Director del proyecto: Martinez del Alamo, Manuel
  Resumen: COVID-19 pandemic produced by the transmission of SARS-CoV-2 has spread rapidly and most of the worldwide population has been affected due to insufficient response. PROCEED, a public project funded by national government involves the creation of augmented epidemiological model. As part of PROCEED, the project is focuses on Catalonia to develop and validate the model and refers to environment (meteorological and air quality conditions) in lockdown and pandemic periods. Overall, it has been demonstrated that atmospheric environmental parameters have correlate with COVID-19 propagation and the best model to predict COVID-19 has been given by a specific Àrees bàsiques de salut. La pandèmia COVID-19 produïda per la transmissió del SARS-CoV-2 s'ha estès ràpidament i la majoria de la població mundial s'ha vist afectada a causa d'una resposta insuficient. Procedir, un projecte públic finançat pel govern nacional implica la creació d'un model epidemiològic augmentat. Com a part del projecte, el projecte se centra a Catalunya per desenvolupar i validar el model i es refereix al medi ambient (condicions meteorològiques i de qualitat de l'aire) en períodes de confinament i pandèmia. En general, s'ha demostrat que els paràmetres ambientals atmosfèrics s'han correlacionat amb la propagació de la COVID-19 i el millor model per predir la COVID-19 s'ha donat per un Àrees bàsiques de salut específic.
  Materia: COVID-19
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Effect of meteorological variables and air quality on SARS-CoV-2 transmission
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-29
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  COVID-19
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar