Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1240
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1240
 • Autores:

  Puig Labrador, Mónica
 • Otros:

  Palabras clave: agua agria, SO2, revamp sour water, SO2, revamp aigua agra, SO2, revamp
  Título en diferentes idiomas: Reducción de emisiones de SO2 en el punto de origen: DSWS (doble stripper de agua agria) revamp Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp Reducció d'emissions de SO2 en punt d'origen: DSWS (doble stripper de aigua agra ) revamp
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Puig Labrador, Mónica
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-02-15
  Director del proyecto: Rosell Trillas, Mònica
  Resumen: The current project surges as a response to the necessity of a national refinery intending to adapt to these new legal requirements, concretely by reducing the SOx emissions. As these oxides proceed from the H2S burning, the adopted strategy is acting in the source point: The Double Sour Water Stripping unit (DSWS) since it is the main generator of the pollutant. The estimation of the capital investment for this new column and its associated equipment is of 1.84 M€. El projecte actual sorgeix com a resposta a la necessitat d'una refineria nacional amb la intenció d'adaptar-se a aquests nous requisits legals, concretament reduint les emissions de SOX. A mesura que aquests òxids procedeixen de la combustió de l'H2S, l'estratègia adoptada actua en el punt d'origen: La unitat de desguàs d'aigua doble (DSWS) ja que és el principal generador del contaminant. L'estimació de la inversió de capital per a aquesta nova columna i el seu equipament associat és d'1,84 M€.
  Materia: Contaminació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Reduction of SO2 emissions on source point: DSWS (double sour water stripper) revamp
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-11-29
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Contaminació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar