Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1261
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1261
 • Autores:

  Martínez Banús, Gerard
 • Otros:

  Palabras clave: sistema fotovoltaico, generación eléctrica, nave industrial photovoltaic system, electricity generation, industrial building sistema fotovoltaic, generació elèctrica, nau industrial
  Título en diferentes idiomas: Cálculo, diseño y análisis de un sistema de generación fotovoltaico para el tejado de una nave industrial Calculation, design and analysis of a photovoltaic generation system for the roof of an industrial building Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial
  Áreas temàticas: Ingeniería electrónica Electronic engineering Enginyeria electrònica
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Martínez Banús, Gerard
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022
  Director del proyecto: Guasch Pesquer, Luis
  Resumen: Càlcul, disseny i anàlisi d’un sistema de generació fotovoltaic per a la teulada d’una nau industrial, ubicada a la província de Tarragona. El sistema fotovoltaic garanteix una instal·lació de generació elèctrica eficient en termes de generació, segura i rentable econòmicament, amb la finalitat de beneficiar el client i promoure un canvi sociocultural que aposti per les avantatges que ofereixen les energies renovables. En la fase de disseny del sistema solar es prioritza un sistema que maximitzi la generació elèctrica, tot mantenint un elevat rendiment global del sistema. També es dissenya la integració amb la instal·lació elèctrica existent en la nau.
  Materia: Electricitat
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Enginyeria Industrial
  Título en la lengua original: Càlcul, disseny i anàlisi d'un sistema de generació fotovoltaic per la teulada d'una nau industrial
  Fecha de alta en el repositorio: 2022-12-04
 • Palabras clave:

  Ingeniería electrónica
  Electronic engineering
  Enginyeria electrònica
  Electricitat
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar