Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Copper-based hybrid nanomaterials for the electrocatalytic reduction of CO2

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1327
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1327
 • Autores:

  Bondia Pedra, Joan Marc
 • Otros:

  Palabras clave: nanocubos híbridos de oxido de cobre (I), CO2RR, electrocatálisi cuprous oxide hybrid nanocubes, CO2RR, electrocatalysis nanocubs híbrids d'oxid de coure (I), CO2RR, electrocatàlisi
  Título en diferentes idiomas: Nanomateriales híbridos de cobre para la reducción electroquímica de CO2. Copper-based hybrid nanomaterials for the electrocatalytic reduction of CO2 Nanomaterials híbrids de coure per a la reducció electrocatalítica de CO2
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bondia Pedra, Joan Marc
  APS: NO
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-07-25
  Director del proyecto: Palomares Gil, Emilio J.; Franco, Federico
  Resumen: The increasing levels of carbon dioxide (CO2) emissions in the atmosphere and the emerging worldwide energy crisis represent key challenges for modern society. These problems have prompted the research of new methods to transform CO2 back to fuels and value-added chemicals, arising the electrochemical CO2 reduction reaction (CO2RR) powered by renewable energy sources as an attractive sustainable approach. Among the plethora of transition metal-based catalytic systems, copper (Cu)-based nanocatalyst present a unique capability to promote the CO2RR into multicarbon C2+ products. In this work, copper-based hybrid molecular-heterogeneous materials were developed and used as a catalyst to tune the CO2RR selectivity. Els nivells creixents d'emissions de diòxid de carboni (CO2) a l'atmosfera i l'emergent crisi energètica mundial representen reptes clau per a la societat moderna. Aquests problemes han impulsat la recerca de nous mètodes per transformar el CO2 de nou en combustibles i productes químics de valor afegit, sorgint la reacció electroquímica de reducció del CO2 (CO2RR) impulsada per fonts d'energia renovables com un enfocament sostenible atractiu. Entre la gran quantitat de sistemes catalítics basats en metalls de transició, el nanocatalitzador basat en coure (Cu) presenta una capacitat única per promoure el CO2RR en productes C2+ multicarboni. En aquest treball, es van desenvolupar materials heterogenis moleculars híbrids basats en coure i es van utilitzar com a catalitzador per ajustar la selectivitat del CO2RR.
  Materia: Electroquímica
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular
  Título en la lengua original: Copper-based hybrid nanomaterials for the electrocatalytic reduction of CO2
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-05-22
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Electroquímica
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar