Treballs Fi de Màster> Estudis Anglesos i Alemanys

Scientific/Academic Translation: The Mind of the Domestic Cat

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1336
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1336
 • Autores:

  Lane, Nicholas Frederick Nelson
 • Otros:

  Palabras clave: Traducció professional, revisió d'anglès, redacció acadèmica/científica Professional translation, English revision, academic/scientific writing Professional translation, English revision, academic/scientific writing
  Título en diferentes idiomas: Traducció Científica/Acadèmica: La Ment del Gat domèstic Scientific/Academic Translation: The Mind of the Domestic Cat Traducción Científica/Académica: La Mente del Gato doméstico
  Áreas temàticas: Filologia Philology Filología
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Lane, Nicholas Frederick Nelson
  Departamento: Estudis Anglesos i Alemanys
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-05-30
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Costello, Kevin Patrick
  Resumen: This TFM is based on a translation project conducted in a professional scenario. It involved working with a partner to translate and revise a text titled La Mente del Gato Doméstico into English. The translation field is academic/scientific. I was also required to apply for this project with a CV and estimated cost, and provide an invoice after completion of the task. Aquest TFM es basa en un projecte de traducció realitzat en un escenari professional. Es tractava de treballar amb una parella per traduir i revisar un text titulat La Mente del Gato Doméstico a l'anglès. El camp de la traducció és acadèmic/científic. També se'm va demanar que sol·licités aquest projecte amb un currículum i un cost estimat, i que proporcionés una factura després de completar la tasca.
  Materia: Filologia
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Traducció Professional Anglès-Espanyol
  Título en la lengua original: Scientific/Academic Translation: The Mind of the Domestic Cat
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-05-24
 • Palabras clave:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar