Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Estimation of alcohol consumption in Spain through the analysis of sewage waters

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1368
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1368
 • Autores:

  Bobrisev, Valeria
 • Otros:

  Palabras clave: consum d'alcohol, epidemiologia d'aigües residuals, sulfat d'etil alcohol consumption, sewage epidemiology, ethyl sulfate consumo de alcohol, epidemiología de aguas residuales, sulfato de etilo
  Título en diferentes idiomas: Estimació del consum d'alcohol a Espanya mitjançant l'anàlisi de les aigües residuals Estimation of alcohol consumption in Spain through the analysis of sewage waters Estimación del consumo de alcohol en España a través del análisis de aguas residuales
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Bobrisev, Valeria
  APS: NO
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-30
  Director del proyecto: López de Alda, Miren; Bonansea, Rocío Inés; Reina Lozano, José Antonio
  Resumen: A la primavera de 2022, es van mostrejar un total de 23 depuradores d'aigües residuals (EDAR) a 17 ciutats espanyoles durant set dies per recollir mostres compostes (24 hores). Aproximadament el 20% de la població espanyola es va mostrejar. Utilitzant el sulfat d'etil (EtS) com a biomarcador, es va poder calcular el consum d'alcohol a partir de la mesura de la seva concentració a les mostres d'aigua residual. Amb aquesta finalitat, es va utilitzar un mètode analític basat en la cromatografia líquida de fase inversa i l'espectrometria de masses en tàndem (LC-MS/MS). A total of 23 wastewater treatment plants (WWTPs) were sampled in 17 Spanish cities for seven days in Spring of 2022 to collect composite (24-h) samples. Approximately 20% of the Spanish population was sampled. Using ethyl sulfate (EtS) as a biomarker, it was possible to calculate alcohol consumption from the measurement of its concentration in the wastewater samples. For this purpose, an analytical method based on ion-pair reversed-phase liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) was used.
  Materia: Consum d'alcohol
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Estimation of alcohol consumption in Spain through the analysis of sewage waters
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-06-08
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Consum d'alcohol
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar