Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Coral Art NFT Business Plan

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1389
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1389
 • Autores:

  Maneshgar, Marjan
 • Otros:

  Palabras clave: NFT,art,digital art, crypto
  Título en diferentes idiomas: Coral Art NFT Business Plan
  Áreas temàticas: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2021-2022
  Codirector del trabajo: X8285229P
  Estudiante: Maneshgar, Marjan
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-21
  Director del proyecto: Aslanidis, N.
  Resumen: A nivell mundial, la tecnologia ha revolucionat la manera com es fan les coses i es duen a terme les empreses. La pràctica de l'art ha evolucionat enormement al llarg dels anys amb diversos desenvolupaments en tecnologia i tècnica. Les innovacions digitals actuals continuen evolucionant a l'espai de l'art amb molts artistes tradicionals i empreses d'art que incorporen petjades digitals als seus negocis. En les arts digitals s'ha vist l'aparició d'arts de fitxes no fungibles (NFT) amb diversos models de negoci. En aquest estudi, s'avalua un pla de negoci sostenible per a una empresa d'art NFT, Coral Art, a Espanya, un país desenvolupat, i l'Iran, una economia emergent. Això pretén oferir als artistes tradicionals i digitals un pla de viabilitat clar sobre què esperar quan s'aventuren en el negoci de l'art NFT Globally, technology has revolutionized the way things are done and businesses are conducted. The practice of art has evolved enormously over the years with several developments in technology and technique. Modern-day digital innovations continue to evolve in the art space with many traditional artists and art companies incorporating digital footprints in their businesses. In digital arts has seen the emergence of non-fungible token (NFT) arts with several business models. In this study, a sustainable business plan for an NFT art company, Coral Art, is assessed in Spain, a developed country and Iran, an emerging economy. This is intended to give both traditional and digital artists a clear feasibility plan of what to expect when they venture into the NFT art business
  Materia: Art digital
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Gestió d'Empreses Tecnològiques
  Título en la lengua original: Coral Art NFT Business Plan
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-06-30
 • Palabras clave:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Art digital
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar