Treballs Fi de Màster> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Desenvolupament d’un banc automàtic d’assajos per a carregadors de bateries embarcats en vehicles elèctrics

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1393
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1393
 • Autores:

  Perez Caelles, David
 • Otros:

  Palabras clave: convertidor de potencias, automatización, casos de prueba power converter, automation, test cases convertidor de potència, automatització, casos de test
  Título en diferentes idiomas: Desarrollo de un banco de ensayos automático para cargadores de baterías embarcados en vehículos eléctricos Development of an automatic test bench for an electric vehicle onboard battery charger Desenvolupament d’un banc automàtic d’assajos per a carregadors de bateries embarcats en vehicles elèctrics
  Áreas temàticas: Tecnologías del vehículo eléctrico Electric vehicle technologies Tecnologies del vehicle elèctric
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Perez Caelles, David
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-27
  Director del proyecto: Giral Castillón, Roberto; El Aroudi, Abdelali
  Resumen: El projecte tracta de proporciona d’una solució de test per a un carregador embarcat en un vehicle elèctric (OBC). La solució de test haurà d’executar els assajos ISO 16750-3 i 4. El projecte estarà desenvolupat en l’empresa del sector de la automoció per a un OBC desenvolupat i fabricat per a un client. La solució constarà del disseny de 2 bans d’assajos i del desenvolupament dels casos de tests automatitzats per a executar els assajos definits.
  Materia: Vehicles elèctrics
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Tecnologies del Vehicle Elèctric
  Título en la lengua original: Desenvolupament d’un banc automàtic d’assajos per a carregadors de bateries embarcats en vehicles elèctrics
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-06-30
 • Palabras clave:

  Tecnologías del vehículo eléctrico
  Electric vehicle technologies
  Tecnologies del vehicle elèctric
  Vehicles elèctrics
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar