Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Effects of aging and diet on intestinal TAS2R gene expression

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1409
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1409
 • Autores:

  Descamps Solà, Maria
 • Otros:

  Palabras clave: TAS2R; envelliment; obesitat TAS2R; aging; obesity TAS2R; envejecimiento; obesidad
  Título en diferentes idiomas: Efectes de l'envelliment i la dieta en l'expressió gència dels TAS2Rs Effects of aging and diet on intestinal TAS2R gene expression Efectos del envejecimiento y la dieta en la expresión genica de los TAS2Rs
  Áreas temàticas: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Descamps Solà, Maria
  APS: NO
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-20
  Director del proyecto: Pinent Armengol, Montse
  Resumen: Els receptors de gust amarg (TAS2R) protegeixen els organismes de l'absorció de substàncies tòxiques i permeten una digestió i absorció eficients, millorant els paràmetres metabòlics. Aquest estudi pretén identificar l'efecte de l'envelliment, la dieta de cafeteria i un tractament sincrònic de GSPE sobre l'expressió intestinal de dos TAS2R. Es va administrar una dosi oral de cinc dies de GSPE cada mes a rates Wistar de 21 mesos o aigua com a vehicle mentre s'alimentaven amb una cafeteria o una dieta estàndard. Les rates envellides van mostrar una expressió menor dels dos TAS2R. El tractament amb GSPE va revertir l'efecte de la dieta de cafeteria al jejunum. En conclusió, l'envelliment redueix l'expressió de TAS2R Bitter taste receptors (TAS2R) protect organisms from the uptake of toxic substances and allows an efficient digestion and absorption, improving metabolic parameters. This study aims to identify the effect of aging, cafeteria diet and a synchronous treatment of GSPE on the intestinal expression of two TAS2R. Five-day oral dose of GSPE was administered every month to 21-month-old Wistar rats or water as a vehicle meanwhile they were fed with a cafeteria or standard diet. Aged rats showed a lower expression of both TAS2Rs. GSPE treatment reversed the effect of the cafeteria diet in jejunum. In conclusion, aging reduces TAS2R’s expression
  Materia: Envelliment
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nutrició i Metabolisme
  Título en la lengua original: Effects of aging and diet on intestinal TAS2R gene expression
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-07-05
 • Palabras clave:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Envelliment
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar