Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Neuroinflammation, microglia, NAD+, type 1 diabetes mellitus, vitamin B3

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1413
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1413
 • Autores:

  Torres Mendez, Jeimy Katherine
 • Otros:

  Palabras clave: neuroinflamació, NAD+, diabetis mellitus tipus 1 neuroinflammation, NAD+, type 1 diabetes mellitus neuroinflamación, NAD+, diabetes mellitus tipo 1
  Título en diferentes idiomas: Efecte de la nicotinamida sobre l'activació de la microglia en un model experimental de neuropatia diabètica Neuroinflammation, microglia, NAD+, type 1 diabetes mellitus, vitamin B3 Efecto de la nicotinamida sobre la activación de la microglía en un modelo experimental de neuropatía diabética
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Torres Mendez, Jeimy Katherine
  APS: NO
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-20
  Resumen: La diabetis mellitus sovint està relacionada amb la neuroinflamació crònica. L'evidència acumulada suggereix que la microglia activada és la base de la neuropatia diabètica. Actualment no hi ha tractaments específics per a la neuropatia diabètica. NAD+ és un coenzim obligatori per a l'acció de diversos enzims que consumeixen NAD+ que estan implicats en la resposta inflamatòria. Per tant, es va considerar la seva reposició com una teràpia potencial per prevenir la neuroinflamació. En aquest context, la nicotinamida (NAM), que és un precursor de NAD+, pot tenir efectes positius sobre la neuroinflamació diabètica. Hem provat la hipòtesi que l'augment de la biodisponibilitat de NAM atenuarà l'activació de la microglia en un model de ratolí de diabetis mellitus tipus 1 (T1D) experimental. Diabetes mellitus is frequently linked to chronic neuroinflammation. Accumulating evidence suggest that activated microglia underlies diabetic neuropathy. Currently there are no specific treatments for diabetic neuropathy. NAD+ is a mandatory coenzyme for the action of several NAD+ consuming enzymes that are involved in the inflammatory response. Therefore, its replenishment was considered as a potential therapy to prevent neuroinflammation. In this context, nicotinamide (NAM), which is a precursor of NAD+, may have positive effects on diabetic neuroinflammation. We tested the hypothesis that increased bioavailability of NAM will attenuate activation of microglia in a mouse model of experimental diabetes mellitus type 1 (T1D)
  Materia: Nicotina
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Nutrició i Metabolisme
  Título en la lengua original: Neuroinflammation, microglia, NAD+, type 1 diabetes mellitus, vitamin B3
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-07-05
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Nicotina
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar