Treballs Fi de Màster> Pedagogia

Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1416
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1416
 • Autores:

  Rom Salvador, Mireia
 • Otros:

  Palabras clave: aprenentatge cooperatiu, alumnat amb necessitats educatives especials, text argumentatiu, expressió escrita, expressió oral, motivació intrínseca cooperative learning, students with special education needs, argumentative text, written and oral expression, intrinsic motivatio aprendizaje cooperativo, alumnado con necesidades educativas especiales, texto argumentativo, expresión escrita, expresión oral, motivación intrínseca
  Título en diferentes idiomas: Together we have better ideas: the effects of cooperative learning on oral and written production of an argumentative text and academic motivation Juntos tenemos mejores ideas: los efectos del aprendizaje cooperativo en la producción oral y escrita de un texto argumentativo y en la motivación académica
  Áreas temàticas: Ciències de l'educació Education sciences Ciencias de la educación
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2020-2021
  Estudiante: Rom Salvador, Mireia
  APS: NO
  Departamento: Pedagogia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2021-06-17
  Director del proyecto: Cubells Bartolomé, Olga
  Resumen: Aquest estudi avalua l’aplicació d’una proposta d’intervenció basada en la metodologia de l’aprenentatge cooperatiu en el marc de la matèria de Llengua Catalana i Literatura per a alumnat de segon de secundària. En concret, s’ha analitzat si l’aprenentatge cooperatiu contribueix a millorar el rendiment acadèmic en l’expressió escrita i en l’expressió oral de textos argumentatius, així com a augmentar la motivació intrínseca i a tenir una percepció més positiva respecte al treball en equip.
  Materia: Aprenentatge
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació  Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Título en la lengua original: Junts tenim millors idees: els efectes de l’aprenentatge cooperatiu en la producció oral i escrita d’un text argumentatiu i en la motivació per aprendre 
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-07-06
 • Palabras clave:

  Ciències de l'educació
  Education sciences
  Ciencias de la educación
  Aprenentatge
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar