Treballs Fi de Màster> Química Analítica i Química Orgànica

Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1419
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1419
 • Autores:

  Clivillé Cabré, Pol
 • Otros:

  Palabras clave: LC-MS/MS, SPE, mostreig passiu i actiu LC-MS/MS, SPE, passive and active sampling LC-MS/MS, SPE, muestreo passivo i activo
  Título en diferentes idiomas: Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals Development of methods based in a passive and active sampling for the determination of pharmaceuticals and drugs in environmental waters Desarrollo de métodos basados en un muestreo pasivo i activo para la determinación de fármacos i drogas en agua ambientales
  Áreas temàticas: Química Chemistry Química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Clivillé Cabré, Pol
  Departamento: Química Analítica i Química Orgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-30
  Director del proyecto: Marcé Recasens, Rosa Maria; Fontanals Torroja, Núria
  Resumen: En aquest treball s’ha elaborat un mètode per a la determinació d’un conjunt de fàrmacs i drogues basat en LC-MS/MS. Posteriorment, s’ha optimitzat un mètode basat en un mostreig actiu, utilitzant l’extracció en fase sòlida amb sorbents de mode mixt Oasis MCX per a la determinació dels compostos en aigües ambientals. També, s’ha avaluat un mètode basat en un mostreig passiu utilitzant uns mostrejadors passius ceràmics i usant el mateix sorbent Oasis MCX. Finalment, el mètode s’ha validat i aplicat per a la determinació d’aquests compostos en aigua de riu i entrada i sortida de plantes de tractament.
  Materia: Mostreig
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: cat
  Enseñanza(s): Tècniques Cromatogràfiques Aplicades
  Título en la lengua original: Desenvolupament de mètodes basats en un mostreig passiu i actiu per a la determinació de fàrmacs i drogues en aigües ambientals
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-07-06
 • Palabras clave:

  Química
  Chemistry
  Química
  Mostreig
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar