Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Development and implementation of an optimization tool for the refinery's coker operation that allows maximizing the economic benefit of the plant

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1489
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1489
 • Autores:

  Padrell Pérez, Miquel
 • Otros:

  Palabras clave: optimització; benefici econòmic; delayed coker optimization; economic benefit; delayed coker optimización; beneficio económico; delayed coker
  Título en diferentes idiomas: Desenvolupament i implementació d'una eina d'optimització en l'operació de la unitat Coker de la refineria que permet maximitzar el benefici econòmic de la planta Development and implementation of an optimization tool for the refinery's coker operation that allows maximizing the economic benefit of the plant Desarrollo e implementación de una herramienta de optimización en la operación de la unidad Coker de la refinería que permite maximizar el beneficio económico de la planta
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Padrell Pérez, Miquel
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-02-15
  Director del proyecto: Giralt Marcé, Jaume
  Resumen: Actualment, no hi ha cap eina al mercat que mesuri l'impacte econòmic de l'explotació d'una refineria pel fet que aquest sector està poc digitalitzat. Per tant, s'implementa l'eina €kon$ per optimitzar el funcionament d'una valuosa unitat de refineria, el coquedor retardat. L'eina €kon$ és una eina que permet optimitzar el funcionament d'una refineria per maximitzar el seu benefici econòmic tenint en compte la seguretat, la fiabilitat i les emissions legals de la planta. Currently, there is no tool on the market that measures the economic impact of the operation of a refinery due to the fact that this sector is little digitized. Therefore, the €kon$ tool is implemented to optimize the operation of a valuable refinery unit, the delayed coker. The €kon$ tool is a tool that allows optimizing the operation of a refinery to maximize its economic benefit while taking into account the safety, reliability and legal emissions of the plant
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Development and implementation of an optimization tool for the refinery's coker operation that allows maximizing the economic benefit of the plant
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-08-01
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar