Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Monitoring of the control loops in the papermachine

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1490
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1490
 • Autores:

  Monge Soldevilla, Jose Manuel
 • Otros:

  Palabras clave: llaços de control, màquina de paper control loops, paper machine lazos de control, máquina de papel
  Título en diferentes idiomas: Monitorització dels llaços de control en la màquina de paper Monitoring of the control loops in the papermachine Monitorización de los lazos de control en la máquina de papel
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Monge Soldevilla, Jose Manuel
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-02-16
  Director del proyecto: Navarro, Anna
  Resumen: Es van implementar millores en dos sistemes de l'empresa per tal de fer més ràpid l'anàlisi de la comprovació en directe dels llaços de control. A més, s'ha dut a terme la sintonització del bucle de control de nivell del cofre de la màquina, aconseguint un gran resultat. Mantenir el refinador en funcionament quan es fa un canvi en aquest nivell, disminuir la superació de la resposta o disminuir la variabilitat tant en la màquina com en la barreja de consistències del cofre són alguns dels KPI establerts. Finalment, els operadors estan estalviant més de 5 vegades el temps que es necessita per fer un canvi en aquest cofre amb el nou PI. Improvements in two systems of the company were implemented in order to make faster analysis of the live check of the control loops. Furthermore, the tunning of the level control loop of the machine chest has been carried out, achieving great. Maintaining the refiner working when doing a change in this level, decreasing the overshoot of the response or decreasing the variability in both machine and mixing chest consistencies are some of the KPIs stablished. Finally, operators are saving more than 5 times the amount of time it takes to make a change in this chest with the new PI.
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Monitoring of the control loops in the papermachine
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-08-01
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar