Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1491
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1491
 • Autores:

  Taixés García, Berta
 • Otros:

  Palabras clave: simulació, deshidrogenació de propà, optimització dimulation, propane dehydrogenation, optimization simulación, deshidrogenación de propano, optimización
  Título en diferentes idiomas: Preparació d'un model de reacció de deshidrogenació de propà per la implementació en el sistema de control multi predictiu incloent optimització econòmica Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization Preparación de un modelo de reacción de deshidrogenación de propano para su implementación en el sistema de control multi predictivo incluyendo optimización económica
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Taixés García, Berta
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-06-21
  Director del proyecto: Gabarra Gironès, Pere
  Resumen: En aquest treball de fi de màster es presenten els diferents conceptes i tasques realitzades i necessàries per a la simulació de la secció de reacció de la planta de PDH mitjançant MATLAB, a la qual primer es fa una descripció més detallada sobre la química i el funcionament de l'equip. Un cop obtingut el model de simulació, es procedeix a la seva validació i posterior optimització, inclòs un estudi econòmic. A més, es desenvolupa una anàlisi econòmica d'un funcionament de planta de 4 anys per comprovar la rendibilitat i viabilitat del model per a l'empresa. Finalment, es donen algunes propostes de millora i les conclusions obtingudes pel projecte This master thesis presents the different concepts and tasks performed and required for the simulation of the reaction section of the PDH plant using MATLAB, to which is first given a more detailed description about the chemistry and operation of the equipment. Once the simulation model is obtained, it is proceeded with its validation and further optimization, including an economic study. Moreover, an economic analysis of a 4-year plant run is developed to proof the profitability and viability of the model for the company. Finally, some proposals of improvement and the conclusions obtained for the project are given.
  Materia: Deshidrogenació
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Preparation of a Propane Dehydrogenation reaction model for Multi Predictive Control implementation including economic optimization
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-08-02
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Deshidrogenació
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar