Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1492
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1492
 • Autores:

  Ennajar, Aziza
 • Otros:

  Palabras clave: reducció de residus, preparació d'emulsions, sistema CIP waste reduction, Emulsions'preperation, CIP system reducción residuos, Preperación de emulsiones, sistema CIP
  Título en diferentes idiomas: Millora i optimizació de la preparació d'emulsions i neteja Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process Mejora y optimización de la preperación de emulsiones y limpieza
  Áreas temàticas: Enginyeria Industrial Industrial Engineering Ingeniería Industrial
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Ennajar, Aziza
  APS: NO
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-02-11
  Director del proyecto: Schuhmacher Ansuategui, Marta
  Resumen: El present projecte pretén reduir la quantitat de residus aquosos generats a la planta. Per això s'han hagut d'estudiar, millorar i optimitzar els processos de preparació i neteja de les emulsions. Per fer-ho, s'ha recopilat informació sobre el problema, trobant d'aquesta manera les causes arrel. Després, s'han proposat solucions. I finalment, algunes de les propostes s'han implementat amb resultats destacats. S'ha reduït un 27% els residus aquosos de la planta The present project aims to reduce the amount of aqueous waste generated in the plant. To this end, the processes of emulsions’ preparation and cleaning had to be studied, improved and optimised. To do so, it has been gathered information about the problem, finding in this way the root causes. Then, has been proposed solutions. And finally, some of the proposals have been implemented with outstanding results. It has been reduced by 27% the aqueous waste in the plant.
  Materia: Emulsions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Improviment and optimization of emulsions'preperation and cleaning process
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-08-02
 • Palabras clave:

  Enginyeria Industrial
  Industrial Engineering
  Ingeniería Industrial
  Emulsions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar