Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Implementation of predictive maintenance 4.0 on vibration analysis

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1493
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1493
 • Autores:

  Balaguer Rizo, Paula
 • Otros:

  Palabras clave: anàlisi de vibracions vibration analysis análisis de vibraciones
  Título en diferentes idiomas: Implementació del manteniment predictiu 4.0 en anàlisi de vibracions Implementation of predictive maintenance 4.0 on vibration analysis Implementación del mantenimiento predictivo 4.0 en análisis de vibraciones
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Balaguer Rizo, Paula
  APS: SI
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-05-30
  Director del proyecto: Bourouis Chebata, Mahmoud
  Resumen: En la present tesi, s'ha estudiat la possibilitat d'implementar un Manteniment Predictiu 4.0 sobre Anàlisi de Vibracions a l'empresa Berry Global, amb la finalitat de millorar el procés de fabricació detectant avaries no previsibles, reduint el temps mort a segons i evitant aturades no previsualitzades In the present thesis, it has been studied the possibility to implement a Predictive Maintenance 4.0 on Vibration Analysis in Berry Global company, with the purpose of improving the manufacturing process by detecting non-previewed breakdowns, reducing deadtime to seconds and avoiding non-previewed stops
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Implementation of predictive maintenance 4.0 on vibration analysis
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-08-02
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar