Treballs Fi de Màster> Enginyeria Química

Optimization and dynamics of a propene-propane splitter with vapor recompression

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:1497
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM1497
 • Autores:

  Esteve Lopez, Anna
 • Otros:

  Palabras clave: optimització, dinàmica, separador optimization, dynamics, splitter optimización, dinámica, separador
  Título en diferentes idiomas: Optimización y simulación dinámica de un separador propileno-propano con recompresión de vapor Optimization and dynamics of a propene-propane splitter with vapor recompression Optimització i simulació dinàmica d'un separador propilé-propà amb recompressió de vapor
  Áreas temàticas: Enginyeria química Chemical engineering Ingeniería química
  Confidencialidad: Si
  Curso académico: 2021-2022
  Estudiante: Esteve Lopez, Anna
  APS: No
  Departamento: Enginyeria Química
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2022-07-02
  Director del proyecto: Bonet Avalos, Josep
  Resumen: La destil·lació és una operació unitaria important en la producció de polipropilè. És comú per a la separació de mescles líquides i és una operació intensiva en energia. El consum d'energia es pot reduir mitjançant dissenys més eficients i mitjançant un funcionament òptim dels equips existents. En aquesta tesi, s'ha simulat un model en estat estacionari i un model dinàmic que descriu la columna de destil·lació de propà-propè amb recompressió de vapor. Distillation is an important unit operation in polypropylene production. It is common for separation of liquid mixtures, and is an energy intensive operation. Energy consumption can be reduced through more efficient designs, and through optimum operation of existing equipment. In this thesis, a steady-state and a dynamic model describing the propane-propene distillation column with vapor recompression has been simulated La destilación es una operación unitaria importante en la producción de polipropileno. Es común para la separación de mezclas líquidas y es una operación que consume mucha energía. El consumo de energía se puede reducir mediante diseños más eficientes y mediante el funcionamiento óptimo de los equipos existentes. En esta tesis se ha simulado un modelo dinámico y en estado estacionario que describe la columna de destilación de propano-propeno con recompresión de vapor.
  Materia: Propà
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: en
  Enseñanza(s): Enginyeria Química
  Título en la lengua original: Optimization and dynamics of a propene-propane splitter with vapor recompression
  Fecha de alta en el repositorio: 2023-09-18
 • Palabras clave:

  Enginyeria química
  Chemical engineering
  Ingeniería química
  Propà
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar