Treballs Fi de Màster> Química Física i Inorgànica

Synthesis and Chemical Functionalization of Neodymium-doped nanoparticles as Nanothermometers in the Second Biological Window

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:223
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM223
 • Autores:

  De la Cruz Jesús, Lucia Guadalupe
 • Otros:

  Palabras clave: Nanopartículas, neodimio Nanoparticles, neodymium Nanopartícules, neodimi
  Título en diferentes idiomas: Synthesis and Chemical Functionalization of Neodymium-doped nanoparticles as Nanothermometers in the Second Biological Window
  Áreas temàticas: Ingeniería química Chemical engineering Enginyeria química
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2014-2015
  Estudiante: De la Cruz Jesús, Lucia Guadalupe
  Departamento: Química Física i Inorgànica
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2016-09-09
  Creditos del TFM: 30
  Director del proyecto: Carvajal Martí, Joan Josep
  Resumen: 1 to 5 at. % Neodymium-doped monoclinic phase KGd(WO4)2 and hexagonal phase NaGdF4 nanoparticles were successfully synthesized by the Pechini sol-gel and hydrothermal methods, respectively. Under excitation at 808 nm, the 3 at. % Nd:KGd(WO4)2 nanoparticles exhibited strong emission bands at 883 nm and 1067 nm in the near infrared region range, corresponding to the4F3/2 →4I9/2 and 4F3/2→4I11/2 transitions of Nd3+, respectively. This last emission lies in the second biological window, and shows promising properties for thermal sensing in this range of wavelengths. In fact, the thermal analysis of these nanoparticles indicated a linear ascent behavior of the fluorescence intensity ratio in both strong. Finally, the surface of these nanoparticles was functionalized by silanization using 3-Aminopropyltriethoxysilane as the coupling agent, allowing deagglomerating and dispersing them in an aqueous medium, with sizes around 16 nm. Hence these nanoparticles are promising for nanothermometry applications in the second biological window. 1 a 5 a les. El % de nanopartícules de fase monoclínica dopada amb neodimi KGd(WO4)2 i fase hexagonal NaGdF4 es van sintetitzar amb èxit mitjançant els mètodes Pechini sol-gel i hidrotermal, respectivament. Sota excitació a 808 nm, el 3 at. El % de nanopartícules Nd:KGd(WO4)2 presentaven bandes d'emissió fortes a 883 nm i 1067 nm en el rang de la regió de l'infraroig proper, corresponents a les transicions 4F3/2 → 4I9/2 i 4F3/2 → 4I11/2 de Nd3+, respectivament. Aquesta última emissió es troba en la segona finestra biològica i mostra propietats prometedores per a la detecció tèrmica en aquest rang de longituds d'ona. De fet, l'anàlisi tèrmica d'aquestes nanopartícules va indicar un comportament d'ascens lineal de la relació d'intensitat de fluorescència en ambdues fortes. Finalment, la superfície d'aquestes nanopartícules es va funcionalitzar per silanització utilitzant 3-Aminopropiltrietoxisilà com a agent d'acoblament, permetent desaglomerar-les i dispersar-les en un medi aquós, amb mides al voltant dels 16 nm. Per tant, aquestes nanopartícules són prometedores per a aplicacions de nanotermometria a la segona finestra biològica.
  Materia: Enginyeria química
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Anglès
  Enseñanza(s): Nanociència, Materials i Processos - Tecnologia Química de Frontera 
  Título en la lengua original: Synthesis and Chemical Functionalization of Neodymium-doped nanoparticles as Nanothermometers in the Second Biological Window
  Fecha de alta en el repositorio: 2017-09-28
 • Palabras clave:

  Ingeniería química
  Chemical engineering
  Enginyeria química
  Enginyeria química
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar