Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:321
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM321
 • Autores:

  Turon Adell, Josep
 • Otros:

  Palabras clave: ADN no humà, ADN caní, PCR a temps real non-human DNA, canine DNA, PCR real time ADN no humano, ADN canino, PCR a tiempo real
  Título en diferentes idiomas: Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense Importance and applications of non-human DNA in the forensic field Importancia y aplicaciones del ADN no humano en el ámbito forense
  Áreas temàticas: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Codirector del trabajo: Bové Porta, Joan
  Estudiante: Turon Adell, Josep
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Derechos de Accesso: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-06-26
  Creditos del TFM: 18
  Director del proyecto: Romeu, Figuerola, Antoni
  Resumen: This project has the objective of reveal several forensic uses of non-human DNA samples at the time that combines these fundamentals in the realization of internship in an company external to the URV, such as EMATSA laboratory’s. In this document, a first review is made of the theoretical structure on the use of non-human DNA in a forensic context, followed by the actual applications that have been developed in the company. This document has a strong methodological content, which explains the processes through which it possible to determinate the results of the different analyzes. The stay in the laboratory has an important load in the learning process, for all that involves the analysis of genètic material as for the application of the quality criteria that has EMATSA laboratory’s, in order to be accredited by ENAC in the execution of their analyzes. Aquest projecte té l'objectiu de revelar diversos usos forenses de mostres d'ADN no humans en el moment que combina aquests fonaments en la realització de pràctiques en una empresa externa a la URV, com el laboratori EMATSA. En aquest document, es fa una primera revisió de l'estructura teòrica sobre l'ús de l'ADN no humà en un context forense, seguit de les aplicacions reals que s'han desenvolupat a l'empresa. Aquest document té un fort contingut metodològic, que explica els processos a través dels quals és possible determinar els resultats de les diferents anàlisis. L'estada al laboratori té una càrrega important en el procés d'aprenentatge, per tot el que implica l'anàlisi de material genètic quant a l'aplicació dels criteris de qualitat que té el laboratori EMATSA, per tal de ser acreditat per la ENAC en l'execució de les seves anàlisis.
  Materia: Ciències de la salut
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Genètica, Física i Química Forense
  Título en la lengua original: Importància i aplicacions de l'ADN no humà en l'àmbit forense
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-09-27
 • Palabras clave:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar