Treballs Fi de Màster> Bioquímica i Biotecnologia

Disseny d'un celler d'elaboració de cervesa i vi

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:330
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM330
 • Autores:

  Dorca de La Mano, Marc
 • Otros:

  Palabras clave: cervesa, vi beer, wine cerveza, vino
  Título en diferentes idiomas: Disseny d'un celler d'elaboració de cervesa i vi Brewery and winery design Diseño de una bodega de elaboración de cerveza y vino
  Áreas temàticas: Indústries agroalimentàries Food and agricultural industries Industrias agroalimentarias
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Dorca de La Mano, Marc
  Departamento: Bioquímica i Biotecnologia
  Fecha de la defensa del trabajo: 2018-09-12
  Creditos del TFM: 15
  Director del proyecto: Plata Cots, Roger
  Resumen: L’elaboració de vi i de cervesa han seguit dos camins molt diferents al llarg de tot el periode de la història, fet que ha provocat que actualment s’elaborin majoritàriament per separat. Aquest projecte intenta ajuntar-les de nou, estudiant i analitzant les sinèrgies que comporta la seva elaboració conjunta, compartint espai i recursos. El projecte, al ser un projecte per a la construcció d’un celler, consta d’una primera part on s’analitza l’aigua d’abastament d’on està emplaçat, una segona part on es dissenya el procés mixte d’elaboració de les dues begudes principals, i una tercera part, la més extensa, on s’estudia la confluència entre l’elaboració de vi i de cervesa, amb procediments per a l’elaboració de receptes mixtes, possibles sinèrgies entre els dos mètodes d’elaboració i la possible contaminació creuada que se’n pot derivar. The production of wine and beer have been following two very different paths throughout the whole period of history, which has led to the fact that they are currently being prepared largely separately. This project attempts to reunite them again, studying and analyzing the synergies involved in their joint development, sharing space and resources. This work, as being a project for the construction of a brewhouse, consists of a first part where the water supply from its location is analyzed, a second part where the mixed process of elaboration is designed of the two main drinks, and a third part, the most extensive, where the confluence between the elaboration of wine and beer is studied, with procedures for the elaboration of mixed recipes, possible synergies between the two methods of elaboration and possible cross contamination that can be derived. Tanto la elaboración de vino como la de cerveza han seguido dos senderos muy distintos durante el largo periodo de la historia, hecho que conllevó a que actualmente se elaboren por separado. Este proyecto intenta juntarlas de nuevo, estudiando y analizando las sinergias que conlleva su elaboración conjunta, compartiendo espacio y recursos. El trabajo, al ser un proyecto de construcción de una bodega, consta de una primera parte donde se analiza el agua de suministro de su emplazamiento, una segunda parte donde se diseña el proceso mixto de elaboración de las dos bebidas principales y una tercera parte, la más extensa, donde se estudia la confluencia entre la elaboración de cerveza y vino, con procedimientos para la elaboración de recetas mixtas, posibles sinergias entre los dos métodos d’elaboración y la posible contaminación cruzada que comporta su elaboración conjunta.
  Materia: Indústries agroalimentàries
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Begudes Fermentades
  Título en la lengua original: Disseny d'un celler d'elaboració de cervesa i vi
  Fecha de alta en el repositorio: 2018-10-25
 • Palabras clave:

  Indústries agroalimentàries
  Food and agricultural industries
  Industrias agroalimentarias
  Indústries agroalimentàries
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar