Treballs Fi de Màster> Arqueologia Clàssica

Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels

 • Datos identificativos

  Identificador: TFM:387
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFM387
 • Autores:

  Fortuny Mendo, Karen
 • Otros:

  Palabras clave: antigüedad tardía, nuevos sistemas de registro, Tarragona visigoda late antiquity, new technologies on archaeology, visigothic Tarragona antiguitat tardana, nous sistemes de registre, Tarragona visigòtica
  Título en diferentes idiomas: Estudio de los restos arqueológicos alrededor de la plaça d'en Rovellat - plaça dels Àngels Study of the archeological remains around plaça d'en Rovellat - plaça dels Àngels Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels
  Áreas temàticas: Història
  Confidencialidad: No
  Curso académico: 2017-2018
  Estudiante: Fortuny Mendo, Karen
  Departamento: Història i Història de lArt
  Fecha de la defensa del trabajo: 2019-09-13
  Creditos del TFM: 12
  Director del proyecto: Macias Solé, Josep Maria
  Resumen: En aquest treball s’estudien les restes arqueològiques d’època tardana ubicades a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels (Tarragona). Davant la parcialitat i les carències metodològiques d’algunes intervencions, la nostra recerca ha suposat un recull de totes les fonts d’informació disponibles i l’elaboració de nou material gràfic (mitjançant sistemes de registre de dades en 3D) sobre els conjunts. A partir de la lectura transversal de les fonts i especialment de l’anàlisi de les estructures arquitectòniques, s’ha plantejat una proposta de restitució i d’interpretació per als diferents elements d’època tardo antiga que es troben a l’àrea i que defineixen un caràcter propi per a aquest sector de la ciutat. In this paper are studied the archaeological remains belonging to the Late Antiquity placed around d’en Rovellat square – dels Àngels square (Tarragona). Due to the partiality and the methodological problems in some of the interventions, our research means a compilation of all the available information sources and the elaboration of new graphical material (based on the application of 3D data capture systems) about the remains. From the cross-curricular reading of the sources and specially from the analysis of architectural structures, it has been set a proposal of restitution and interpretation for the different late antique elements in this area, which define a unique character for this sector of the city. En aquest treball s’estudien les restes arqueològiques d’època tardana ubicades a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels (Tarragona). Davant la parcialitat i les carències metodològiques d’algunes intervencions, la nostra recerca ha suposat un recull de totes les fonts d’informació disponibles i l’elaboració de nou material gràfic (mitjançant sistemes de registre de dades en 3D) sobre els conjunts. A partir de la lectura transversal de les fonts i especialment de l’anàlisi de les estructures arquitectòniques, s’ha plantejat una proposta de restitució i d’interpretació per als diferents elements d’època tardo antiga que es troben a l’àrea i que defineixen un caràcter propi per a aquest sector de la ciutat.
  Materia: Edificis. Instal·lacions
  Entidad: Universitat Rovira i Virgili (URV)
  Idioma: Català
  Enseñanza(s): Arqueologia Clàssica
  Título en la lengua original: Estudi de les restes arqueològiques a l’entorn de la plaça d’en Rovellat – plaça dels Àngels
  Fecha de alta en el repositorio: 2019-06-03
 • Palabras clave:

  Història
  Edificis. Instal·lacions
 • Documentos:

 • Cerca a google

  Search to google scholar